fbpx

HAMAG BICRO - NOVI COVID-19 ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA

Hamag bicro - snop novčanica os 20 eura i stetoskop

USKORO NOVI HAMAG BICRO ZAHTJEVI ZA COVID 19 ZAJMOVE ZA OBRTNA SREDSTVA – PRIPREMITE SE NA VRIJEME JER SREDSTVA SU OGRANIČENA

U nastvaku donosimo pregled uvjeta prihvatljivosti koji su bili aktualni prilikom podnošenja prijava u prvoj fazi. Očekujemo da agencija Hamag Bicro otori mogućnost za nove prijave do kraja tekuće godine.

HAMAG BICRO COVID-19 zajam za obrtna sredstva - 750 000 HRK

Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji poduzetnici

IznosDo 750.000,00 kuna
Kamatna stopa0,25%
Rok korištenjaDo 6 mjeseci
PočekDo 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
Rok otplateDo 5 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranjaZadužnica korisnika zajma
PotporaDe minimis
NamjenaObrtna sredstva – 100% iznosa zajma

Financijski instrument Hamag Bicro COVID-19 zajam za obrtna sredstva namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom koronavirusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG BICRO će mikro, malim i srednjim poduzetnicima izravno odobravati zajmove za obrtna sredstva.

Krajnji korisnik mora dokazati da je koronavirus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga

 • otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.
 • nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.
 • nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.
 • ili drugih razloga koje je moguće dokazati(npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV.

Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.

Sredstva zajma isplaćuju se na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju u Hamag-Bicro sukladno Ugovoru o zajmu(npr. dostava računa temeljem kojih je izvršeno plaćanje i izvoda namjenskog računa kao dokaz o izvršenom plaćanju) kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma nakon završetka roka korištenja zajma.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
 • mikro, mali ili srednji poduzetnici
 • ostvaraju dobit,odnosno registrirani su kao:
   • trgovačko društvo ili obrti)
   • fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja)
   • ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju stjecanja dobiti
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nisu društvo u teškoćama
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.

Krajnji korisnik može koristiti samo jedan Hamag Bicro COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

Dozvoljeno je odobrenje Hamag Bicro COVID-19 zajma, neovisno o ranije odobrenim ESIF financijskim instrumentima (Mikro zajam za obrtna sredstva ili investicijski zajam, Mali investicijski zajam, Pojedinačno ili Ograničeno portfeljno jamstvo), ali ne za iste prihvatljive troškove.

Prijava za drugi Hamag Bicro ESIF zajam (Mikro investicijski zajam ili zajam za obrtna sredstva te Mali investicijski zajam) moguća je po proteku 6 mjeseci od odobrenja zahtjeva za Hamag Bicro COVID-19 zajam.

VAŽNO!

Svi podnositelji zahtjeva za zajam za obrtna sredstva i/ili jamstvo za kredite putem poslovnih banaka moraju uz standardnu predaju zahtjeva u HAMAG-BICRO, koja uključuje svu propisanu dokumentaciju, naprave i registraciju na portalu MJERE Financijske agencije (FINA) putem poveznice: https://gospodarskemjere.fina.hr  budući da sustav centralizirano prikuplja i analizira prijave gospodarskih subjekata čije je poslovanje ugroženo uslijed pandemije korona virusom te je registracija na FINA portalu uvjet za realizaciju bilo koje od COVID mjera.

COVID-19 SCORE – jedna od vrlo bitnih stavki kod donošenja odluke o kreditiranju je izračun Covid-19 score-a prijavitelja. Detaljnije o izračunu možete pročitati u našem tekstu – Kako izračunati Covid-19 score.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA ZA HAMAG BICRO COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

U izvorniku (potpisano i ovjereno od strane podnositelja zahtjeva):

 • Standardizirani obrazac zahtjeva za zajam
 • Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva
 • Tablica kreditne zaduženosti
 • Poslovni plan kroz pitanja

U preslici:

 • Statusna dokumentacija:
  • Samo za slobodna zanimanja – dokument odobrenja za rad od nadležne institucije
 • Financijska dokumentacija (ovisno o pravnom obliku prijavitelja)
 1. Obveznici poreza na dobit:

▪ Godišnji financijski izvještaji za protekle dvije poslovne godinesastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu (u elektroničkom obliku u standardiziranom FINA formatu)

▪ Bruto bilanca za razdoblje od zadnjeg dostupnog financijskog izvještaja do zadnjeg dana u mjesecu prije predaje Zahtjeva za zajamo

2. Obveznici poreza na dohodak:

▪Prijava/Rješenje poreza na dohodak za protekle dvije godine poslovanja s prilozima: Pregled primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine-obrazac DI, Evidencija o tražbinama obvezama-obrazac TO ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO

 • Podaci o solventnosti (BON 2 / SOL 2) ne stariji od 30 danaod dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
 • Potvrda porezne uprave o stanju duga prema državi ne starija od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
 • za d.o.o. ili j.d.o.o. -Kreditno izvješće Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) ne starije od 60 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO ili prijava za mjeru preko FINA portala obrti
 • za OPG, obrte i slobodna zanimanja, te za d.o.o. ili j.d.o.o. za zaduženja koja nisu vidljiva u HROK izvještaju–očitovanje vjerovnika o stanju duga i urednosti otplate po svim postojećim zaduženjima
 • Preslike osobnih iskaznica osoba u upravljačkoj i vlasničkoj strukturi prijavitelja (za vlasnike udjela 25% i više)
 • Dokaz o ostvarenom padu prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine u vidu:
 • mjesečnih ili kvartalnih PDV obrazaca iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa
 • potpisane raskide ugovora ili potpisane dopise/izjave o otkazivanju narudžbe roba/usluga
 • potpisane dopise/izjave dobavljača iz inozemstva danisu u mogućnosti dostaviti robu/uslugu
 • i drugo, ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Hamag Bicro-a Covid 19 zajam za obrtna sredstva, Hamag Bicro investicijski krediti ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte:

Kontakt Split: 098 160 1261

Kontakt Zagreb: 098 923 1979

Izvor: Hamag Bicro

NAPOMENA:

Sve navedene informacije informativnog su karktera na temelju trenutno dostupnih javnih informacija. U novom pozivu moguće su određene izmjene uvjeta prihvatljivosti potencijalnih korisnika I ulaganja.