Rastoke, Slunj, Croatia, Mjera 6.4.1. - Potpore za ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Mjera 6.4.1. – Potpore za ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Prerada/marketing/prodaja, turizam, usluge. Ntječaj 6.4.1

Odgovori