Bespovratna sredstva za poduzetnike u 2021. godini

Bespovratna sredstva za poduzetnike u 2021. godini

U NAJAVI JE SU 2 VELIKA NATJEČAJA NAMIJENJENA PODUZETNICIMA KROZ ULAGANJE U PROIZVODNE KAPACITETE I DIGITALIZACIJU POSLOVANJA

ULAGANJE U PROIZVODNE KAPACITETE, MODERNIZACIJU POSLOVANJA I OPREMANJE

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije najavio je Poziv za ulaganja u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje. Poduzetnicima će na raspolaganju biti oko  200 milijuna eura, odnosno 1,5 milijardi kuna. Bespovratna sredstva za poduzetnika osigurat će se iz paketa pomoći za oporavak i koheziju europskih područja, tzv. REACT-EU fonda, kao odgovor Europske unije na pandemiju COVID-19. Prema najavama objava se očekuje u svibnju/lipnju. Dodatan naglasak u pozivu biti će  na zelenoj i digitalnoj komponenti poslovanja poduzetnika.

Prihvatljivi troškovi (prema natječaju iz 2018. godine)

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (npr. građenje ili rekonstrukcija poslovnih objekata; preuređenje i modernizacija; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila; nabava hardvera i softvera; nabava patenata, autorskih prava i sl.)
 • uvođenje grijanja i hlađenja
 • sudjelovanje na sajmovima
 • usavršavanje
 •  priprema projektne dokumentacije
 • promidžba i vidljivost

DIGITALIZACIJA POSLOVANJA

U najavi je i natječaj za digitalizaciju poslovanja kroz bespovratna sredstva za poduzetnike kao odgovor na Covid 19 pandemiju. Cilj je omogućiti MSP-ovima putem bespovratnih potpora ubrzanu digitalizaciju poslovanja za (primarno) softverska rješenja koja mogu biti praćena i hardverskim dijelom automatizacije i integracije.

Ciljana skupina: Mikro, mali, srednji poduzetnici (do 249 zaposlenih)


Iznos: Do 1.000.000,00 kn


Intenzitet potpore: nepoznato


Prihvatljive djelatnosti: proizvodnja, IT, usluge, konzalting..


Nerihvatljive djelatnosti: trgovina (NKD 45,46,47), poljoprivreda, usluge


Prihvatljive aktivnosti: Automatizacija, softverska rješenja (e-commerce, ERP, CRM, integracija postojećih rješenje), nabavka hardverske opreme, edukacije, konzultantske usluge, digitalni marketing, promotivni materijali i sl.

Povoljni krediti za likvidnost i obrtna sredstva

HAMAG BICRO COVID-19 zajam za obrtna sredstva – 380 000 HRK

UVJETI KREDITIRANJA:

 • zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine
 • u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu.
 • mikro, mala i srednja poduzeća koja u 2020. godini ostvaruju pad prihoda od 20 % i više u odnosu na 2019. godinu, a koja su sa potpomognutih područja prema indeksu razvijenosti, odnosno, jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u 1. skupinu sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a to su Brodsko-posavska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Ličko-senjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Sisačko-moslavačka županija i Virovitičko-podravska županija.
Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji poduzetnici

IznosDo 380.000,00 kuna
Kamatna stopa0,25%
Rok korištenjaDo 6 mjeseci
PočekDo 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
Rok otplateDo 5 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranjaZadužnica korisnika zajma
PotporaDe minimis
NamjenaObrtna sredstva – 100% iznosa zajma

Detaljnije o uvjetima kredita pogledajte OVDJE.

Program dodjele državnih potpora sektorima turizma i sporta -krediti uz državna jamstva do 800 000 EUR

UVJETI:

Poduzetnici mogu ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da su pogođeni s manjkom likvidnosti i gubitcima u poslovanju uzrokovanim gospodarskim posljedicama COVID-a 19, odnosno ako je njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljana tijekom pandemije te su zbog toga suočeni s poteškoćama u poslovanju koje su posljedica širenja bolesti COVID-a 19.

Smatra se da poteškoće u poslovanju koje su posljedica pandemije COVID-a 19 imaju poduzetnici koji su:

 • ostvarili značajan pad poslovnih prihoda u odgovarajućem razdoblju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine;
 • ostvarili fizički pad broja noćenja i rezervacija u hotelima i drugim smještajnim objektima, pad posjeta u ugostiteljskim objektima i uslužnim djelatnostima, pad broja putovanja i drugih vrsta aktivnosti karakterističnih za turizam (u djelatnostima koje obavljaju putničke agencije, turoperatori, luke nautičkog turizma, organizatori događanja kao što su konferencije, seminari i sl., kao i poduzetnici koji obavljaju zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu);
 • ostvarili fizički pad broja posjetitelja i/ili prevezenih putnika u odgovarajućem razdoblju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine
 • registrirani za sportske djelatnosti te pružaju usluge na tržištu u području sportske rekreacije, sportske poduke i sportske pripreme, a ostvarili su znatan pad korisnika usluga i isporučenih usluga u navedenim djelatnostima koje obavljaju sportsko-rekreacijski centri, teretane, fitness centri i sl. 

IZNOS KREDITA:

Ukupni iznos zajma po korisniku ne smije prijeći:

 • dvostruke godišnje rashode korisnika za plaće zaposlenika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzetnika, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja)  ili
 • 25% ukupnog prihoda korisnika u 2019., te
 • Iznimno u slučaju korisnika koji su izrazito pogođeni manjkom likvidnosti (zbog restrikcija u poslovanju, zatvaranja i sl.), ukupni iznos zajma po korisniku može prijeći iznos iz podtočke 1. i to za najviše 10%, a iznos iz podtočke 2. za najviše 20%, radi pokrivanja potreba za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 18 mjeseci za MSP-ove i u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća.

NAMJENA KREDITA:

Sredstva će se moći koristiti za podmirivanje kategorije troškova kao što su: troškovi radne snage, troškovi najma i zakupa (prostora, zemljišta, vozila i druge opreme) povezani s osnovnom djelatnosti poduzetnika; režijski troškovi (energija, voda, komunikacije, održavanje i sl.); troškovi repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara; troškovi podmirenja obveza prema dobavljačima; troškovi ugovornih usluga (osiguranja, odvjetničke usluge, knjigovodstvene usluge, usluge poreznog savjetovanja, plaćanje licenci i sl.) koji se odnose na osnovnu djelatnost poduzetnika; troškovi podmirenja kratkoročnih dospjelih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima u trenutku sklapanja ugovora (isključeno refinanciranje); troškovi podmirenja kratkoročnih obveza prema državi; troškovi podmirenja drugih kratkoročnih obveza vezani isključivo uz osnovnu djelatnost poduzetnika; troškovi ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone.

Detaljnije o navedenom programo pogledajte na LINKU.

Zaključak

Prema najavama iz ministarstava u 2021. godini planirana su 2 velika natječaja usmjerena prema poduzetnicima kao odgovor na trenutnu pandemiju i poteškoće u poslovanju. Bespovratna sredstva za poduzetnika kroz ulaganje u proizvodne kapacitete usmjerena su mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima dok ulaganje u digitalizaciju nije namijenjeno velikim poduzetnicima (više od 250 zaposlenih). Očekivana vrijeme objave natječaja je drugi kvartal tekuće godine. Natječaji bi prvo trebali proći eSavjetovanje kada bi se trebali znati svi detaljni uvjeti prihvatljivosti i iznosi planiranih potpora.

Za sve one koji su hitno potreba sredstva za lokvidnost mogu aplicirati na jedan od 2 trenutno dostupna programa pomoći ugroženim djelatnostima i poduzetnicima.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na neki od najavljenih Natječaja ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte:

Kontakt Split: 098 160 1261

Kontakt Zagreb: 098 923 1979