Bespovratna sredstva za poduzetnike u 2022. godini

bespovratna sredstva 2022 novcanice Eura i 2022 godina

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PODUZETNIKE - ŠTO MOŽEMO OČEKIVATI U 2022. GODINI

U narednih 6 godina Hrvatskoj će na raspolaganju biti dostupno preko 22 milijarde Eura za ulaganje u gospodarstvu i poljoprivredi i ribarstvo. Od toga 12,7 milijardi Eura se odnosi na novo programsko razdoblje 2021- – 2027., dok se preostali dio od 9,9 milijuna Eura odnosi na Nacionalni plan za opravak ( od toga su  bespovratna sredstva približno 6,6 milijardi Eura).

Primarni fokus ulaganja sukladno strategiji razvoja EU, bit će usmjeren za ulaganje u zeleno i održivo, digitalizaciju poslovanja i inovacije, dok se očekuju i značajna sredstva usmjerena u turistički sektor kao odgovor na pandemiju Covid 19. Nakon prijelaznog razdoblja u 2021. godini i samo jednog ozbiljnijeg Natječaja za poduzetnike u proizvodnoj djelatnosti, u tekućoj godini se očekuje veliki broj Natječaja u više različitih djelatnosti.

Prvi Natječaji iz Nacionalnog plana za oporavak su već krenuli, a u najavi je nekoliko Natječaja usmjerenih na gospodarstvo i poduzetnički sektor koji će sigurno pobuditi veliki interes kod poduzetnika.

Prema najavama bespovratna sredstva u 2022. godini bit će usmjerena u digitalnu transformaciju poduzetništva, komercijalizaciju inovacija, nova inovativna rješenja, zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma, kulturne i kreativne industriju i poticaje za energetsku učinkovitost i ulaganje u obnovljive izvore energije.

Mjere i aktivnosti Plana trebale bi pridonijeti  postizanju pametnog, održivog i uključivog rasta, uz povećanje broja radnih mjesta, produktivnosti i konkurentnosti gospodarstva, kao i jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije Hrvatske.

U nastavku donosimo detaljan pregled najavljenih Natječaja putem koji će poduzetnici moći aplicirati za bespovratna sredstva u 2022. godini. Novost u odnosu na dosadašnju praksu je direktna objava Natječaja na stranicama Nacionalnog plana za oporavak bez prethodne objave na esvajetovanju. Dodatne mogućnosti za financiranje oporavka gospodarstva i razvojnih projekta u poduzetništvu osigurana su putem nekoliko različitih programa koji će osigurati povoljno kreditiranje i subvenciju kamatnih stopa.

Ukupno dostupn a espovratna sredstva Hrvatskoj u periodu 2021-2027 - tablica

CILJ NATJEČAJA

Svrha ovog ulaganja je podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Ova investicija će omogućiti povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa.

Bespovratna sredstva za digitalizaciju poslovanja imaju za cilj osigurati financijska sredstva za provedbu digitalnih rješenja na temelju detaljnog istraživanja potreba digitalizacije. Istraživanje se može financirati i putem vaučera za strategiju digitalne transformacije ili iz drugih izvora.

Prihvatljivi projekt digitalizacije poslovanja uključuje sljedeće:
(a) uvođenje novog načina poslovanja poduzeća i
(b) vidljivo poboljšanje u pogledu novih proizvodnih sposobnosti ili mogućnosti isporuke ili poslovnih praksi.

Ciljana skupina: Mikro, mali, srednji poduzetnici (do 249 zaposlenih)

Ukupan iznos:  206.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: do 750.000 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: nabava opreme i softvera, edukacija zaposlenika, trošak plaće za razdoblje rada na projektu, režijski troškovi, konzultantske usluge..

Mogućnost za prijavu: do 12.08.20222.

LINK NA NATJEČAJ;

Vaučeri za digitalizaciju

CILJ NATJEČAJA

Svrha vaučera za digitalizaciju je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije. Vaučeri će se moći iskoristiti za provedbu specijaliziranih osposobljavanja, digitalni marketing i druge usluge. Ovaj će se program razvijati u uskoj suradnji s poduzećima, centrima izvrsnosti i davateljima tercijarnog obrazovanja kako bi se stvorilo vrhunsko okruženje koje će privući mlade talentirane pojedince i iskusne mentore te zadržati buduću stručnu radnu snagu.

Ciljana skupina: MSP-ovi u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima

Ukupan iznos:  75.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: od 75.000 HRK do 150.000 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: 

 1. Vaučeri za digitalni marketing – do 75.000 kn

Prihvatljivi troškovi:

 • izrada web stranica,
 • izrada i testiranje mobilnih aplikacija,
 • izrada online trgovina i platformi za rezervacije
 • uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima

2. Vaučeri za poboljšanje digitalnih vještina – do 76.000 kn

Prihvatljivi troškovi:

 • edukacija stručnjaka za dizajn softvera
 • umjetnu inteligenciju i sigurnost
 • edukaciju stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku

3. Vaučer za strategiju digitalne transformacije – do 75.000 kn

Prihvatljivi troškovi:

 •  izrada strategije digitalne transformacije,
 • vanjske usluge.
 • usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa

4. Vaučer za kibernetičku sigurnost – do 110.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi:

 • Izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća
 • Provjera propusnosti podataka
 • Penetracijska ispitivanja

5. Vaučeri za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda ili usluga – do 150.000,00 kn

 

Prihvatljivi troškovi:

 • usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa

Očekivani datum objave: 2. kvartal 2022. godine

CILJ NATJEČAJA

Cilj ulaganja je potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP-a podržavajući prijenos znanja iz drugih tvrtki (većih MSP-a ili velikih tvrtki) i istraživačkih organizacija.

Bespovratna sredstva pomoći će u jačanju veza između znanstvenih institucija i industrije, kao i između malih i srednjih poduzeća i većih tvrtki.

Financiranje se može upotrijebiti za prilagodbu razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge.

Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju zrele inovacijske projekte (TRL 7 i više)

Ukupan iznos:  380.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: od 760.000 HRK do 5.320.000 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: 

 • Jačanje/izgradnja kapaciteta
 • Dodatna ispitivanja
 • Dizajn proizvoda
 • Istraživanje tržišta
 • Savjetodavne usluge
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u nulte serije
 • Operativne marketinške aktivnosti

Očekivani datum objave: 01. 04. 2022. godine

CILJ NATJEČAJA

Bespovratna sredstva u okviru ovog Natječaja dodijelivat će se kako bi se potakno rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije. Dugoročno, to će pridonijeti cilju više razine u povećanju produktivnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Kriteriji za odabir uključivat će razinu inovativnosti prijedloga, stvarni tržišni potencijal, tržišnu strategiju i poslovni model, potencijal za prihod ili novo partnerstvo u roku od dvije do tri godine od početka projekta i kapacitet projektnog tima (ljudi i njihove reference). Dodatni bodovi dodijelit će se prijedlozima koji doprinose zelenim ciljevima.

Prihvatljivi korisnici uključuju inovativne MSP-ove, do pet godina od registracije, koji nisu nastali spajanjem, a inovativni MSP je MSP:

(a) koji tijekom postupka odabira može dokazati da će u dogledno vrijeme razvijati proizvode, usluge ili postupke koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s najnovijim dostignućima u svojoj industriji, koji nose rizik tehnološkog ili industrijskog neuspjeha i imaju tržišni potencijal, ili
(b) čiji troškovi istraživanja i razvoja predstavljaju najmanje 10 % njegovih ukupnih operativnih troškova u najmanje jednoj od tri godine koje prethode dodjeli potpore ili, u slučaju pokretanja poduzeća bez ikakve financijske povijesti, u reviziji tekućeg fiskalnog razdoblja, ovjeren od strane vanjskog revizora.

Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća s do 5 godina poslovanja

Ukupan iznos:  141.700.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: 1.000.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: 

 • Trošak plaća osoblja koja radi na inovaciji
 • Nabava opreme povezane s provedbom projekta
 • Nabava nematerijalne imovine povezane s projektom
 • Nabava materijala
 • Konzultantske usluge

Očekivani datum objave: 3. kvartal 2022. godine

Natječaj je objavljen i zatvoren. Novo otvaranje se očekuje tijekom kolovaza 2022.

LINK NA NATJEČAJ

Jačanje akceleracijske aktivnosti

CILJ NATJEČAJA

Cilj ulaganja je osigurati bespovratna sredstva koja će povećati spremnost za investicije i podržati rast novoosnovanih poduzeća uspostavljanjem visokokvalitetnog programa akceleracije. Cilj programa je imati trogodišnju stopu preživljavanja iznad 70 posto među sudionicima koji završe akceleracijski ciklus.

Predviđene su dvije skupine novoosnovanih poduzeća (start-upova):
1) novoosnovana poduzeća u ranoj fazi kojima je još uvijek potrebna podrška u razvoju proizvoda i nalaze se negdje između TRL 5 i 6,
2) zrelija novoosnovana poduzeća koja su negdje između TRL 6 i 8 koja su spremnija za investicije.

Ciljana skupina: Novoosnovana poduzeća, akceleratori, investitori

Ukupan iznos:  60.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: 187.500,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: 

 • faza podizanja svijesti / pripreme: podizanje svijesti o akceleracijskom programu putem društvenih medija, događanja u zajednici, lokalnih organizacija za potporu poslovanju, visokoškolskih ustanova i istraživačkih organizacija
 • faza prijava: pružanje podrške potencijalnim novoosnovanim poduzećima koja se prijavljuju za program kroz radionice i individualnu podršku u pripremi prijava
 • faza programa: mentorstvo, podrška, obrazovanje i umrežavanje novoosnovanih poduzeća odabranih u
  akceleracijskom programu
 • faza demo dana: predstavljanje proizvoda ili usluge potencijalnim investitorima
 • faza nakon demo dana: samostalni razvoj inovacija, suradnja u alumni mreži.

Očekivani datum objave: 3-4. kvartal 2021. godine

CILJ NATJEČAJA

Cilj je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta. Program će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u privatnim malim i srednjim poduzećima, te srednje kapitaliziranim poduzećima, radi ostvarivanja ciljeva:

 • ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama
 • održive uporabe prirodnih resursa
 • prijelaza na kružno gospodarstvo
 • sprečavanja i kontrole onečišćenja

Ciljana skupina: Mikro, mali, srednji poduzetnici (do 249 zaposlenih)

Ukupan iznos:  1.9000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva:

 • Do 7. 500.000,00 kuna za mala poduzeća
 • Do 35.000.000,00 kuna za srednje kapitalizirana poduzeća

Intenzitete potpore: Od 35% do 80%

Indikativna raspodjela alokacije za ovu mjeru iznosi 40% za MSPove i 60% za srednje kapitalizirana poduzeća.

PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI:

 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • Proizvodnja tekstila
 • Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • Proizvodnja metala

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: 

 • ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća kroz regionalne potpore za ulaganje
 • trošak strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon
 • potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 • potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
 • potporne aktivnosti neophodne za provedbu projekta

Mogućnost za prijavu: do 01.12.20222.

LINK NA NATJEČAJ;

 

CILJ NATJEČAJA

Cilj Natječaja je doprinijeti razvoju održivog turizma kroz zelenu i digitalnu tranziciju održivosti poslovanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu a osobito:

 • razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma
 • provedbu zelenih projekata usklađenih s Uredbom (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 – npr. povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora i kružnog gospodarstva
 • uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija u turističku infrastrukturu i proizvode.

Bespovratna sredstva u okviru ove investicije ovisit će o indeksu turističke razvijenosti Hrvatske na način da će se primarno ulagati u slabije razvijena turistička područja. Na taj način će se odgovoriti na potrebu umrežavanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora i kružnog gospodarstva, ubrzavajući zelenu tranziciju i uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija.

Ciljana skupina: HTZ, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva.

Ukupan iznos:  1.250.000.000 HRK

Bespovratna sredstva: n/p

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: 

 • Nabava opremu za digitalizaciju turističkog poslovanja
 • Ulaganje u objekte, okoliš i opremu
 • Razvoj inovativnih turističkih proizvoda akceleracijskom programu
 • Uvođenje kružnog gospodarstva
 • Ulaganje u opremu radi postizanja većih higijenskih standarda
 • Korištenje obnovljivih izvora energije

Očekivani datum objave: 3. kvartal 2022. godine

LINK NA NATJEČAJ ZA PODUZETNIKE

LINK NA NATJEČAJ ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

LINK NA NATJEČAJ ZA INOVACIJE U TURIZMU

Detaljan vidič o potporama u turizmu u 2022. godini možete pogledati OVDJE.

CILJ NATJEČAJA

Cilj je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Mjera će se provoditi putem javnih poziva kojima će se poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.

Ciljana skupina: Mikro, mala, srednja i velika poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujuću videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti).

Ukupan iznos:  250.000.000 HRK

Bespovratna sredstva: 7.000.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: 

 • unaprjeđenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga,
 • unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu,
 • aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga
 • kapacitiranje osoblja kod prijavitelja u cilju reformiranja poslovanja
 • plasman i distribucija novih proizvoda i usluga uključujući promociju i promidžbu

LINK NA NATJEČAJ

Očekivani datum objave: 3. kvartal 2022. godine

 

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA KUPNJU NOVIH VOZILA NA ALTERNATIVNA GORIVA

CILJ NATJEČAJA

Cilj je Programa povećati energetsku učinkovitost cestovnog prijevoza smanjenjem ovisnosti o fosilnim gorivima. Fokus aktivnosti bit će na povećanju broja vozila na alternativna goriva (električna energija i vodik) registriranih u Hrvatskoj te izgradnji mreže punionica za vozila na alternativni pogon. Navedene aktivnosti doprinijet će smanjenju ukupne emisije CO2 i ostalih štetnih plinova, stvaranju novih radnih mjesta u proizvodnji i postavljanju infrastrukture za alternativna goriva te povećanju razvoja i konkurentnosti hrvatskog i europskog gospodarstva.

Ciljana skupina: Fizičke i pravne osobe

Bespovratna sredstva: za fizičke osobe: do 70.000 HRK, za pravne osobe: do 400.000 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: 

 • Projekt uključuje dvije komponente, i to sufinanciranje:
  a) kupnje vozila na alternativna goriva,
  b) izgradnje punionica (infrastrukture za punjenje) vozila na alternativna goriva.

Očekivani datum objave: 2. kvartal 2022. godine

Zajmovi za oporavak i investicije

Poduzetnicima će osim prilike da iskoriste bespovratna sredstva i potpore na raspolaganju biti i nekoliko različitih programa financiranja putem zajmova i poticajnih kamatnih stopa. Cilj je omogućiti poduzetnicima kvalitetniju dostupnost kapitala kako bi zadržali likvidnost u trenutnoj situaciji i nastavili s investicijskim ciklusima. U nastavku donosimo pregled najavljenih programa kreditiranja:

 • Zajmovi za oporavak mikro, malih i srednjih poduzeća te poticanje zelene tranzicije – Maksimalni iznos zajma: do 100.000 EUR.
 • Zajmovi za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte za ulaganja u projekte zelene tranzicije – Srednje kapitalizirana (Mid-cap) i velika poduzeća te poduzetnici čiji projekti nadilaze iznose obuhvaćene ostalim
  mjerama bespovratnih sredstava.
 • Subvencija kamata i naknada/premija po jamstvenim/garantnim shemama u svrhu povoljnijih kredita MSP-ovima i velikim subjektima – Iznos subvencije: Na projekte koji su veće vrijednosti od 100.000 EUR.
 • Subvencije kamatnih stopa za investicijska ulaganja mikro, malih i srednjih poduzeća te poticanje zelene tranzicije – Maksimalni iznos investicije koja se subvencionira: do 4.000.000 EUR.
 • Jamstveni fond za poticanje investicija i obrtna sredstva malih, srednjih i velikih subjekata – Iznos jamstva: Na projekte koji su veće vrijednosti od 4.000.000 EUR.
 • Jačanje garantnog fonda osiguranja izvoza i aktivnosti izvozno kreditnog financiranja
 • Ulaganje u instrumente vlasničkog i kvazivlasničkog financiranja (PE)

Zaključak

Prema najavama iz Nacionalnog plana za opravak u 2022. godini planirana su značajna bespovratna sredstva usmjerene prema poduzetnicima kao odgovor na trenutnu pandemiju i poteškoće u poslovanju. Bespovratna sredstva bit će dostupna za poduzetnike kroz ulaganje u različite oblike digitalizacije poslovanja, razvoj inovacija, zelenih modela poslovanja i energetsku učinkovitost, komercijalizaciju inovacija, turizam i novoosnovana poduzeća. Očekivana vrijeme objave prvih natječaja je 3. mjesec tekuće godine.

IZVOR: PLAN OPORAVKA

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na neki od najavljenih Natječaja ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeće Natječaje i među prvima saznati sve o mogućnostima bespovratnog financiranja u 2022. godini molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti i planiranih ulaganja. Naš tim stručnjaka će Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Sve informacije su informativnog karaktera.

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr