BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJU

Bespovratne potpore za digitalizaciju

PREDMET POZIVA

Kroz bespovratne potpore za digitalizaciju će se osigurati podrška MSP-ovima za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, odnosno novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi, te jačanje digitalnih vještina na temelju plana potreba digitalizacije u svrhu digitalne transformacije.

SVRHA I CILJ POZIVA

Cilj bespovratne potpore za digitalizaciju poslovanja je omogućiti digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:

206.000.000,00 HRK

 • najniži iznos potpore 150.000,00 HRK
 • najviši iznos potpore 750.000,00 HRK.

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 01.07.2022. – 12.08.2022.

INTENZITET POTPORE:

 • Do 70 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u I. skupinu razvijenosti
 • Do 65 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u II. skupinu razvijenosti
 • Do 60 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u III. skupinu razvijenosti
 • Do 55 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u IV. skupinu razvijenosti

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA:

 • Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće
 • Prijavitelj mora imati najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.
 • Prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta (obrazložiti financijske, ljudske, tehničke i/ili tehnološke resurse) potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu postprojektnih aktivnosti

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

 • udrugama i dobrotvornim organizacijama i paušalnim obrtima
 • prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti (uvjet se ne odnosi na registraciju pojedinačne djelatnosti) najmanje u godini koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga
 • prijavitelju koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije registriran za prihvatljive djelatnosti (sektore) u kojima će se odvijati projektne aktivnosti
 • prijavitelju koji nema najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog
 • prijavitelju čiji poslovni prihodi u godini koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga iznose manje od 100 % ukupne vrijednosti projekta
 • prijavitelju koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dobit, a koji ne može iskazati pozitivan EBITDA (EBITDA = poslovni prihod poslovni rashod + amortizacija) u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga

PROJEKT NE UKLJUČUJE AKTIVNOSTI:

 • ribarstva i akvakulture
 • primarne poljoprivredne proizvodnje
 • proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • trgovine na veliko i malo (NKD odjeljci: 45, 46 i 47)
 • izdavačke djelatnosti (NKD odjeljak: 58)
 • emitiranje programa (NKD odjeljak: 60)
 • djelatnosti pružanja telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD
  odjeljak: 61)
 • djelatnosti računalnog programiranja, savjetovanja i djelatnosti povezane s njima (NKD
  odjeljak: 62)
 • informacijske uslužne djelatnosti (NKD odjeljak: 63)
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD odjeljci: 64, 65, 66)
 • poslovanja nekretninama (NKD odjeljak: 68)
 • upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem (NKD odjeljak: 70)
 • promidžba (reklama i propaganda) (NKD odjeljak: 73.1)
 • djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (NKD odjeljak: 77)
 • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD odjeljci: 87 i 88)
 • knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD odjeljak: 91)
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD odjeljak: 92), proizvodnja i stavljanje na tržište
  uređaja za igre na sreću

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenja digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/ poslovnih procesa/proizvodnje
 • implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja
 • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)
 • troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)
 • troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) – SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl. modela/usluge: nabava prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta
 • troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)
 • troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.) isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti
 • troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.
 • troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost na temelju provedenih penetracijskih testiranja/provedenih sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka
 • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti, uključujući vještine povezane s računarstvom u oblaku, kao dio isporuke usluge do najviše 10% vrijednosti projekta
 • trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • PDV, tj. porez na dodanu vrijednost
 • izrada poslovnih mrežnih stranica u svrhu i sa sadržajem promocije poduzeća i proizvoda
 • unapređenje poslovnih mrežnih stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete
 • izrada i/ili unapređenje web shop-a s implementacijom online metode plaćanja
 • usluga optimizacije domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika)
 • izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi i kartice lojalnosti)
 • troškovi najma domene, servera i/ili Cloud usluga za poslovnu web stranicu
 • trošak nabave operativnog sustava kao samostalni trošak
 • troškovi za produženje licenci za prava korištenja za već postojeće elemente/module IKT sustava koji su u funkciji prije početka provedbe projekta te troškovi za korištenje SaaS, IaaS, PaaS, WPaaS modela/usluge koji se koriste ili su korišteni prije početka provedbe projekta
 • troškovi nabave komunikacijske opreme (pametni telefoni, telefonske centrale i sl.), televizora, HI-Fi opreme, uređaja za ispitivanje, strojeva, dronova (bespilotnih zrakoplova), tablet računala, pisača, autonomnih podvodnih ronilica, kamera i fotoaparata; kupnja korištene materijalne imovine
 • troškovi marketinga i oglašavanja prijavitelja
 • troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak
 • troškovi povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koje nabavlja korisnik, osim ako iste nisu obavezne u okviru ovog Poziva
 • prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Poziv Bespovratne potpore za digitalizaciju ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeći natječaj Bespovratne potpore za digitalizaciju i saznati sve o svim mogućnostima bespovratnog financiranja molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

ADITUS PRO

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr

IZVOR: NPOO