DONOSIMO DETALJAN VODIČ ZA POTPORE U TURIZMU U 2022. GODINI ZA PODUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE

Potpore u turizmu 2022 god

POTPORE U TURIZMU - ŠTO NAS SVE ČEKA U 2022. GODINI

Kao i većina gospodarstava u Europi i svijetu, teško pogođenih posljedicama pandemije, hrvatsko je gospodarstvo zabilježilo pad aktivnosti od 8,4% u 2020. godini. Poznato je da je Hrvatska jedna od zemalja čije gospodarstvo najviše ovi upravo u turizmu i turističkoj potrošnji. Tako je u 2020. ostvareno 64,2% manje dolazaka i 55,3% manje noćenja turista što je uzrokovalo ogroman udarac na cjelokupno gospodarstvo. Kao odgovor na pandemiju EU je reagirala s novim Mehanizmom za oporavak. Hrvatska je kao jedna od najpogođenijih članica dobila značajna sredstva za ublažavanje posljedica pandemije koje moći koristiti do 2026. godine u obliku bespovratnih sredstava i poticajnih kredita. Dio od tih sredstava planira se plasirati u turistički sektor kroz potpore u turizmu.

Nakon što je definiran Plan oporavaka Hrvatskoj će u sljedećih nekoliko godina biti na raspolaganju dodatna (uz red0tva iz novog programskog razdoblja) sredstva. Dio tih sredstava poduzetnici će dobiti kroz potpore u turizmu putem nekoliko različitih modela sufinanciranja. Glavni cilj svih ulaganja je razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Potpore u turizmu bit će ciljano usmjerene prvenstveno kroz ulaganja u nove turističke proizvode koji doprinose načelu zelene tranzicije i digitalizacije poslovanje. Prihvatljivi prijavitelji će biti svi pružatelji turističkih usluga uključujući i male iznajmljivače koji će se poticati prema podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta  i transformaciji u obiteljske i specijalizirane vrste malih hotela.

Kao i do sada i poljoprivredni subjekti će imati na raspolaganju nekoliko opcija koje će moći koristiti kako bi ostvarili potpore u turizmu u manjim ruralnim područjima. U nastavku donosimo detaljan pregled najavljenih Natječaje putem kojih će se osigurati potpore u turizmu za poduzetnike u turističkoj djelatnosti i za poljoprivredna gospodarstva.

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Pored zahtjeva koje nameće Europski Zeleni plan, i sami turistički trendovi pokazuju da je  60% potrošača zabrinuto zbog klimatskih promjena, pa se stav putnika prema odredištima mijenja. Turisti tako radije odabiru:

 • Nezagađena i zelena odredišta, udaljena od utabanih odredišta, odredišta koja su manje pod stresom masovnog turizma
 • Poduzeća za zeleni turizam (zeleni hoteli, zeleni turoperatori, zeleni prijevoz …)
 • Održivo putovanje i transport željeznice, transport mikromobilnosti bez trenja (motocikli, električni bicikli i automobili itd., mala pomorska vozila)
 • Integrirana odgovorna rješenja u destinacijama s višom dodanom vrijednošću
 • Novi turistički modeli: spor turizam, eko turizam, i sl

Planirane aktivnosti nabave čistih vozila, bicikala, plovila, pametnih rješenja za dijeljenje čistih vozila, ulaganja u zelenu tranziciju charter flota i sl. pozitivno će utjecati na smanjivanje okolišnog otiska i zaštitu prirodnih resursa te smanjenje potrošnje energije kroz poticanje korištenja OIE, kao i onečišćenja zraka kroz aktivnosti koje će doprinositi smanjivanju CO2.

Pri provedbi investicija vezanih uz aktivnosti nautičkog turizma kojima će se poticati ulaganja u zbrinjavanje otpada i otpadnih voda u lukama nautičkog turizma, desalinizatore, pročišćivače vode, sustave napajanja, eko rasvjeta marine, digitalne bove i sl. doprinijet će se ciljevima za očuvanje bioraznolikosti u skladu sa Strategijom EUa za bioraznolikost do 2030.
godine.

U sklopu ostvarivanja navedenih ciljeva planira su 3 Natječaja u 2022. godini:

 1. Potpore u turizmu za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju
 2. Potpore u turizmu za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu
 3. Potpore u turizmu za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva

Potpore u turizmu za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

PLANIRANI IZNOS1.020.000.000 kn

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI:

Prihvatljiva će biti ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskihzdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća. Vezano na projekte digitalizacije najmanje 50% tih ulaganja bit će usmjereno na digitalizaciju poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u skladu s kriterijima smanjenja emisije stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti.

Potpore u turizmu kroz razvoj turističke ponude i sadržaja usmjerenih na očuvanje okoliša i energetsku učinkovitost. Aktivnosti koje će se podupirati kroz ovaj poziv pozitivno će utjecati na smanjivanje okolišnog otiska i smanjenje potrošnje energije kao i onečišćenje zraka, tla i vode, što će u konačnici doprinijeti ciljevima klimatski neutralne Europe. Sve prihvatljive aktivnosti u ovom pozivu povezane su isključivo s ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te su usmjerene na razvoj održive turističke infrastrukture i održivih turističkih proizvoda.

Ulaganjem u postojeće smještajne kapacitete podići će se kvaliteta smještajnih kapaciteta te njihova transformacija u više kategorije. Udovoljavanje uvjetima propisanim za višu kategoriju podrazumijeva smanjenje broja smještajnih jedinica na istom prostoru. Time će se smanjiti ukupni broj raspoloživih jedinica u destinaciji, što će doprinijeti kreiranju održive turističke ponude i smanjenju prekomjernog turizma u najopterećenijim destinacijama.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i pružatelje ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

OČEKIVANI PERIOD OBJAVE: 3. kvartal 2022

Potpore u turizmu za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

PLANIRANI IZNOS – 50.000.000 kn

Glavni cilj Natječaja je podizanja kvalitete smještajnih kapaciteta u skladu s usmjerenjem kreiranja održive  turističke ponude pozivom se planiraju potpore za zelenu i digitalnu tranziciju, modernizaciju i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta iznajmljivača te njihova transformacija u obiteljske i specijalizirane vrste malih hotela koji pružaju veću razinu kvalitete smještaja.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI:

Prihvatljiva ulaganje – u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijenskozdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, potpora procesima digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: postojeći iznajmljivači koji će se preregistrirati u obrtnike ili trgovačka društva u turizmu i ugostiteljstvu

NEKI OD OČEKIVANIH KRITERIJA ULAGANJA:

 • Ulaganja trebaju biti primjer izvrsnosti održivog dizajna, kao i održivih tehnoloških rješenja (permakultura, zelena gradnja i arhitektura, energetska učinkovitost, OIE, eko sanitarije i sl.) kako bi se ostvario dvostruki cilj: prevencija onečišćenja okoliša i promocija održivih praksi u graditeljstvu
 • Kriterij za odabir projekata bit će i doprinos zelenoj tranziciji
 • neće biti podržana ulaganja koja bi dovela do povećanja izravnih emisija stakleničkih plinova
 • jedan od kriterija za odabir projekata u okviru ovog Natječaja bit će jesu li identificirane i integrirane intervencije koje mogu smanjiti klimatske utjecaje
 • S ciljem smanjenja otpada i prijelaza na kružno gospodarstvo jedan od kriterija za odabir projekata kapitalnih radova/obnove zgrada/novogradnje unutar ove investicije bit će dokaz osiguranja da je neopasni građevinski otpad i otpad od rušenja nastao na gradilištu pripremljen za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu drugog materijala, uključujući postupke zatrpavanja otpadom koji zamjenjuje druge materijala
 • de minims potpore

OČEKIVANI PERIOD OBJAVE: 3. kvartal 2022

Potpore u turizmu za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva

PLANIRANI IZNOS – 180.000.000 kn

Pored uvođenja „zelenih“ inovacija, koje utječu na smanjenje negativnih utjecaja turizma na okoli uvođenja inovativnih poslovnih modela i inovativnih tehnologija te inovacija u marketingu, ovim pozivima se želi potaknuti poduzetnike da u kolaborativnom procesu uče, istražuju i kreiraju nova rješenja, proizvode i usluge kako bi ojačali otpornost i konkurentnost hrvatskog turizma.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI:

Ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja

Sve prihvatljive aktivnosti u ovim pozivima, odnose se isključivo na uvođenje inovacija, istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te su usmjerene na razvoj turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

OČEKIVANI PERIOD OBJAVE: 3. kvartal 2022

OSTALE OPĆE INFORMACIJE:

Ulaganja će se usmjeravati u razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti, u zelenu tranziciju poduzetnika, osiguravajući usklađenost projekata s jednim ili više ciljeva ciljeva:

 • ublažavanje klimatskih promjena
 • prilagodba klimatskim promjenama (zelena i plava infrastruktura)
 • održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa (rješenja za uštedu vode)
 • prijelaz na kružno gospodarstvo (odvajanje i recikliranje otpada)
 • sprečavanje i kontrola onečišćenja (izbjegavanje korištenja štetnih tvari)
 • zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava (odgovornost u zaštićenoj prirodi).

Također, potpore u turizmu će se usmjeriti u digitalnu tranziciju poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu te cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, posebno kod malih i srednjih poduzetnika s ciljem povećanja produktivnosti njihovih poduzeća, boljeg pozicioniranja na turističkom tržištu, fokusirajući se i na aspekt sigurnosti putovanja i korištenja turističkih i povezanih usluga.

KAKO SE PRIPREMITI ZA JAVNI POZIV:

 • U cilju što bolje pripreme Projekata za potpore u turizmu, Ministarstvo turizma i sporta pripremilo je upitnik kako bi steklo uvid u pripremljenost projekata turističkog sektora. Planirani projekt možete upisati u BAZU PODATAKA kako bi se stekao što bolji dojam u pripremljenost projekata turističkog sektora.
 • Napravite analizu ulaganja i uskladite planirane ciljeve s ciljevima i prioritetima Javnog poziva, prvenstveno sa zelenom tranzicijom i digializacijom poslovanja kako bi što kvalitetnije procijenili usklađenost s poslovnim modelom vašeg poduzeća.
 • U slučaju ulaganja u infrastrukturne projekte pripremite svu potrebnu dokumentaciju i dozvole koje takvi projekti zahtjevaju
 • Angažirajte vanjske stručnjake i prije same objave Javnog poziva (projektante, konzultante, stručnjake za digitalnu transformaciju i sl.) jer se očekuje iznimno veliki interes turističkog sektora za apliciranjem na najavljene potpore u turizmu

IZVOR: PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI

POTPORE U TURIZMU - POTPORE ZA RURALNI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIKA

Potpore u turizmu ruralni razvoj

U 2022. godini u najavi je novi Natječaj iz Podjmjere 6.2. – Natječaj 6.4.1. -Ulaganja u razvoj postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Dobro poznata mjera koja pruža mogoćunost poljoprivrednicima pravo na potpore za razvoj nepoljoprivredne djelatnosti kroz jedan od 4 sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda. Riječ je vrlo popularnoj mjeri koja pruža mgućnosti svim poljprivrednicima u manjim mjestima da razvijaju postojeću dopunsku djelatnost. Potpore u turizmu su najčešći oblik potpora za koje poljoprivrednici apliciraju u ovoga Natječaja. U nastavku donosimo detaljan osvrt na Natječaj 6.4.1.

POTPORA – OD 3.500 – 200.000 EURA

INTENZITET POTPORE – Do 70% ukupnih prihvatljivih troškova za potpore u turizmu

PLAN OBJAVE NATJEČAJA: 2. kvartal 2022.

VAŽNE INFORMACIJE O UVJETIMA APLICIRANJA:

 • Ulaganja su dozvoljena u naseljima do 5000 stanovnika. Nije dozvoljeno ulaganje u smještajne kapacitete ako naselje ima izlaz na more (osim otoka i poluotoka)
 • Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2000 eura.
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada
 • Građenje (izgradnja/rekonstrukcija) građevine ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno ulaganje u dovršetak građenja (stavaka koje nisu izvedene) nije prihvatljivo za financiranje
 • Korisnik mora biti registriran za turizam (bilo koji oblik) i baviti se turizmom (prije objave natječaja na e-savjetovanju). Ako se na Natječaj želi prijaviti OPG onda turizam mora biti registriran kao dopunska djelatnost na OPG-u
 • Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 • Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika

PRIHVATLJIVA ULAGANJA:

 1. Građenje/rekonstrukcija objekata
  – za pružanje turističkih usluga
  – za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka
 2. Opremanje objekata
  – za pružanje turističkih usluga
  – za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka
 3. Kupnja novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme
 4. Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti

Detaljnije informacije o prijašnjem Natječaju 6.4.1. možete pogledati OVDJE.

Manje potpore u turizmu moguće je ostvariti i putem različitih Natječaja koje svake godine objavljuje Ministarstvo turizma. Poseban je naglasak na različite potpore u turizmu kao pomoć pogođenim djelatnostia turističkom sektoru. Sve dostupne natječaje i javne pozive Ministarstva turizma možete pratiti na ovome LINKU.

Također potpore u turizmu moguće je ostvariti potpore za pokretanje određenih turističkih djelatnosti putem programa SAMOZAPOŠLJAVANJA. Iznos potpore kreće se do maksimalno 80.000,00 kn. Detaljnije o navedenim potporama možete saznati na portalu MJERE.HR.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na neki od najavljenih Natječaja ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeće potpore u turizmu i među prvima saznati sve o svim mogućnostima bespovratnog financiranja u 2022. godini molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti i planiranih ulaganja.