Dokazivanje inovativnog koncepta

Dokazivanje inovativnog koncepta

PREDMET POZIVA

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

 

SVRHA I CILJ POZIVA

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi Poziva:

 1. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
 2. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:

36.165.000,00 HRK

 • najniži iznos potpore 200.000,00 HRK
 • najviši iznos potpore 500.000,00 HRK.

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 01.09.2022. – 30.11.2022.

INTENZITET POTPORE:

 • Potpore za istraživanje i razvoj
  • Mikro i mala poduzeća – 70%;
  • Srednja poduzeća – 60%.
 • Potpore za inovacije za MSP-ove
  • Mikro, mala i srednja poduzeća – 50%.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA:

 • Prijavitelji koji su poduzeća projekt provode samostalno

 • Prijavitelji koji su javne istraživačke organizacije projekt provode u obveznom partnerstvu s Prepoznatim centrom

 • Prijavitelji koji sami imaju status Prepoznatog centra, projekt provode samostalno.

Popis Prepoznatih centara za provedbu programa Dokazivanja inovativnog koncepta dostupan je na sljedećoj poveznici: poveznica.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Prihvatljive aktivnosti prijavitelja:

Grupa A:

 • Izrada prototipa;
 • Demonstracija tehničke izvedivosti.

GRUPA B:

 • Analiza tržišta;
 • Izrada studije izvedivosti;
 • Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.

Projekti koji će se financirati ovim Pozivom moraju obuhvaćati minimalno jednu od aktivnosti iz Grupe A, u kombinaciji s minimalno jednom aktivnosti iz Grupe B. Optimalna kombinacija projektnih aktivnosti prijavitelju omogućuje procjenu izvedivosti poslovne ideje temeljene na predloženoj tehnologiji. Ukoliko se tijekom provedbe pokaže da projekt nije izvediv iz tehničko-tehnoloških razloga, prijavitelj nije obavezan provesti predložene aktivnosti koje spadaju u Grupu B.

GRUPA C:

 • Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

Projekti koji će se financirati ovim Pozivom moraju obuhvaćati aktivnosti iz Grupe C. U slučaju kada u projektu nije predviđeno partnerstvo, za prijavitelja su prihvatljive  aktivnosti iz grupe C. U slučaju gdje je partnerstvo obavezno (istraživačke organizacije) aktivnost C provodi partner (Prepoznati centar).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

1) Mikro, mali i srednji poduzetnici

A. Potpore za istraživanje i razvoj

1. Troškovi osoblja (bruto 2) zaposlenih kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta.
2. Troškovi vanjskih usluga istraživanja, ukoliko projektni tim nije u mogućnosti samostalno izvršiti pojedine aktivnosti. Ukupan iznos troškova ne smije biti veći od 50% prihvatljivih troškova projekta.
3. Troškovi savjetodavnih usluga podrške Prepoznatih centara u upravljanju inovacijskim ciklusom. Uloga je Prepoznatih centara svojom stručnom ekspertizom pomoći korisniku prilikom upravljanja inovacijskim ciklusom, odnosno pružiti mu podršku u razvoju i komercijalizaciji tehnologija i inovacija. To može primjerice uključivati savjetovanje povezano s upravljanjem i zaštitom intelektualnog vlasništva i preliminarnu pretragu patentnih baza, provjeru pretpostavki i analizu vezano uz ciljanu uporabu, korisnike i tržište za rješenja koja se razvijaju projektom, te identifikaciju sljedećih ključnih točaka u razvoju i komercijalizaciji te izradu plana kako ih dosegnuti u slučaju potvrde koncepta.
Ukupan iznos troška usluga podrške Prepoznatih centara ne smije biti veći od 7% prihvatljivih troškova projekta.
4. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Troškovi amortizacije prihvatljivi su samo ukoliko javna bespovratna sredstva nisu doprinijela stjecanju amortizirane imovine. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme mogu iznositi najviše do 50% prihvatljivih troškova projekta.
5. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta. Sitni inventar odnosi se na materijale i uređaje čija je jedinična vrijednost manja od 3.500,00 HRK bez PDV-a. Ukupan iznos troška sitnog inventara ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta.
6. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove kao što su troškovi upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.

B.  Potpore za inovacije za MSP-ove 

 1. Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva. Navedeni troškovi ne smiju biti veći od 20% dodijeljenih bespovratnih sredstava. Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.) nisu prihvatljivi.

2) Istraživačke organizacije

1. Troškovi osoblja (bruto 2) zaposlenih kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta.
2. Troškovi vanjskih usluga istraživanja, ukoliko projektni tim nije u mogućnosti samostalno izvršiti pojedine aktivnosti. Ukupan iznos troškova ne smije biti veći od 50% prihvatljivih troškova projekta.
3. Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj i troškovi povezani s nabavom opreme (dostava, instalacija, kalibracija, edukacija za korištenje koju nudi dobavljač opreme). Troškovi kupnje opreme mogu iznositi najviše do 20% prihvatljivih troškova projekta.
4. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta. Sitni inventar odnosi se za materijale i uređaje čija je jedinična vrijednost manja od 3.500,00 HRK bez PDV-a. Ukupan iznos troška sitnog inventara ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta.
5. Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva. Navedeni troškovi ne smiju biti veći od 20% prihvatljivih troškova projekta. Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.) nisu prihvatljivi.
6. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove kao što su troškovi upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.

Prihvatljive kategorije troškova partnera

Ukupan iznos prihvatljivih troškova partnera ne smije biti veći od 7% prihvatljivih troškova projekta.
1. Troškovi osoblja (bruto 2) zaposlenih kod partnera i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta.
2. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod partnera izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja partnera uključenog u provedbu projekta. Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove kao što su troškovi upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na Poziv Dokazivanje inovativnog koncepta ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeći natječaj Dokazivanje inovativnog koncepta i saznati sve o svim mogućnostima bespovratnog financiranja molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

ADITUS PRO

KONTAKT:

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr

IZVOR: NPOO