EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness)

EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness)

POTPORE PODUZEĆIMA ZA UVOĐENJE OBNOVLJVIH IZVORA ENERGIJE I NOVIH TEHNOLOGIJA

OPIS PROJEKTA:

EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness) je pilot-projekt kojim se financira suradnja mikro i malih poduzeća na pograničnom području Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora u sklopu Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027. i poboljšava konkurentnost mikro i malih poduzeća (MSEs) u pograničnom području.

Svaki Small Project treba se sastojati od najmanje dva (2) Krajnja korisnika (Final Recipients) iz različitih zemalja uključenih u programsko područje, a pritom jedan partner mora biti iz države članice Europske unije (Hrvatska).

Pritom je bitno naglasiti kako će se kroz ocjenjivanje projektnih prijedloga dodatno bodovati suradnja partnera iz sve tri (3) zemlje članice programskog područja sa 5 bodova. Najveći mogući broj Krajnjih korisnika po projektu je četiri (4) partnera.

Svaki Krajnji korisnik (Final Recipient) treba biti registriran (imati sjedište) ili imati podružnicu tvrtke unutar područja definiranog programom te bi trebao djelovati na programskom području najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave i pripadati kategoriji mikro i malih poduzeća.

Minimalan oblik suradnje na Small Projectu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem EmBRACE Krajnjih korisnika koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima.

CILJ PROJEKTA

Putem projekta planira se pružiti potpora mikro i malim poduzećima za:

 • poticanje konkurentnosti kroz razvoj i prilagodbu poslovnih modela, proizvoda, usluga i procesa, s jakim fokusom na uvođenje inovacija proizvoda ili procesa
 • razvoj pilot-akcija i novih poslovnih rješenja
 • unaprjeđenje prekogranične poslovne suradnje mikro i malih poduzeća.

Ciljana skupina: Mikro i mali poduzetnici iz prihvatljivog geografskog područja

Ukupan iznos:  3.000.000 EUR

Bespovratna sredstva:

 • Od 17.000,00 do 200.000,00 eura

Intenzitete potpore: 85%

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 18.06.24.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 17.09.24.

 PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI:

C – Prerađivačka industrija (10 – 33);
D – Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (35);
E – Opskrba vodom; kanalizacija; gospodarenje otpadom i djelatnosti sanacije (36 – 39);
F – Građevinarstvo (41 – 43);
G – Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala – samo jednom od Krajnjih korisnika može biti odobrena potpora za provedbu ove vrste aktivnosti unutar jednog projekta (45 – 47);
H – Prijevoz i skladištenje (49 – 53);
I – Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme hrane – osim proširenja i unapređenja kvalitete smještajnih kapaciteta, s fokusom na razvoj kvalitetne usluge koja će biti propisana na razini poziva (55 – 56);
J – Informiranje i komunikacije (58 – 63);
M – Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (69 – 75);
N – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, samo sljedeće djelatnosti:
• Aktivnosti zapošljavanja (78),
• putničke agencije, usluge rezervacija turoperatora i srodne djelatnosti (79),
S – Sigurnosne i istražne djelatnosti (80);
P – Obrazovanje (85);
Q – Zdravstvena i socijalna zaštita (86 – 88);
R – Umjetnost, zabava i rekreacija, samo sljedeće aktivnosti:
• Kreativne, umjetničke i zabavne aktivnosti (90),
• Knjižnice, arhivi, muzeji i druge kulturne djelatnosti (91),
• Sportske aktivnosti i zabavne i rekreacijske aktivnosti (93).

Sve prihvatljive aktivnosti svakog Krajnjeg korisnika trebaju pripadati bilo kojoj od gore navedenih djelatnosti. Ostale djelatnosti koje nisu nabrojane nisu prihvatljive za sufinanciranje.

Kriteriji suradnje

 

Ciljana razina suradnje unutar Projekta je zajednički (prekogranični) razvoj tehnologije s dodanom vrijednošću, razvoj usluga i proizvoda od strane Krajnjih korisnika koji surađuju s različitih strana granice kako bi doprinijeli uspostavljanju prekograničnih mreža dobavljača i/ili za zajednički angažman na novim tržištima.


Dostizanje sljedećih dodatnih prihvatljivih razina suradnje znači višu vrijednost projekta:

 • Prethodna evidencija razvojnih aktivnosti i prekogranične poslovne suradnje Korisnika
 • Ljudski kapaciteti Korisnika i njihove kompetencije u odnosu na sadržaj Projekta
 • Inovativni karakter razvoja proizvoda, tehnologije ili usluge;
 • Poslovni potencijal razvoja proizvoda, tehnologije ili usluge;
 • Metodologija provedbe projekta;
 • Relevantnost i pripremljenost proračuna Projekta.


Razina suradnje mjeri se prema marketinškom konceptu Ansoffove matrice, određujući proizvod, tehnologiju ili uslugu Projekta. Prema Ansoffovoj matrici mogu se identificirati sljedeće razine intenziteta poslovne suradnje na projektima (od najnižeg do najvišeg intenziteta):

 • PENETRACIJA: Plasiranje postojećeg proizvoda, tehnologije ili usluge na postojeća tržišta Korisnika, bez ulaska na međusobno tržište ili na treća tržišta. Pružanje samo promotivne intervencije koja može rezultirati a bolje poznavanje proizvoda, tehnologije ili usluge na postojećim tržištima. – Ovo je NEPRIHVATLJIVO za potporu iz projekta EmBRACE.
 • RAZVOJ TRŽIŠTA: Pronalaženje novog tržišta za postojeći proizvod: već razvijen proizvod, tehnologija ili usluga plasirat će se na novo tržište (tržište zemlje partnera ili treće), koje može biti moguće kroz ovu suradnju. U ovom slučaju jedan od FR-ova je vlasnik proizvoda, drugi omogućuje pristup novom tržištu (u vlastitoj ili trećoj zemlji). – Ovo je UVJETNO PRIHVATLJIV ako ulazak na novo tržište ne znači paralelno smanjenje prisutnosti na postojećem tržištu, odnosno dolazi do povećanja ukupne prodaje.
 • RAZVOJ PROIZVODA: Uvođenje novog proizvoda na postojeće tržište: novi proizvod, tehnologija ili će se usluga razviti na tržište na kojem je jedan od FR-ova već prisutan. U ovom slučaju oba Korisnika sudjeluju u razvoju proizvoda koji će plasirati na jedno od svojih postojećih tržišta. U ovoj vrsti suradnje, znanje i iskustvo (know how) predstavlja dodatnu vrijednost suradnje. Ovo ISPUNJAVA UVJETE za potpore iz projekta EmBRACE.
 • DIVERZIFIKACIJA: Razvoj novog proizvoda na novo tržište: i razvijeni proizvod, tehnologija ili usluga i stečeno tržište su novi. Ovo predstavlja najnapredniju razinu suradnja koja može uključivati ​​nekoliko opcija modaliteta: jedan (ili više) FR-ova rade proizvod razvoj, drugi FR(ovi) daju pristup novom tržištu koje može biti u partnerskim zemljama ili u trećim zemljama. Ovo je razina intenziteta suradnje na kojoj može biti suradnja više od dva FR-a potrebno. Ovo je NAJPOŽELJNIJI KRITERIJI za dodjelu bespovratnih sredstava iz projekta EmBRACE.

 

Prihvatljivo geografsko područje

Screenshot 2024 07 04 at 19 08 43 Gfa 17062024 1.pdf

Prihvatljive aktivnosti

• Razvoj i prilagodba poslovnih modela, proizvoda, usluga i procesa, razvoj lokalnih malih i srednjih poduzeća s jakim fokusom na uvođenje inovacija proizvoda ili procesa.
• Poboljšanje prekogranične poslovne suradnje MSP-a.
• Razvoj nove tehnologije, usluge ili proizvoda.
• Nabava nove opreme radi zajedničkog razvoja tehnologije, usluga i proizvoda.
• Nabavka nove opreme radi selidbe materijala, pakiranja i skladištenja u fazi zajedničkog razvoja tehnologije, usluga i proizvoda (kupnja vozila je zabranjena).
• Aktivnosti za ulazak na nova tržišta zajednički razvijene tehnologije, usluge i proizvoda:
– Nastup na događanjima, sajmovima, poslovnim sastancima i razvoj međunarodnih projekata radionice organizirane izvan programskog područja;
– Organizacija poslovnih seminara, radionica i konferencija;
– Istraživanja međunarodnog tržišta;
– Razvoj ili nadogradnja marketinških alata i materijala na stranom jeziku (dizajn, raspored, razrada);
Marketinške akcije usmjerene na tržišta izvan programskog područja.
• Vanjska ekspertiza u svrhu razvoja zajedničke tehnologije, usluge i proizvoda.
• Podupiranje lokalnih malih i srednjih poduzeća da se suoče s izazovima povezanima s njihovom veličinom, ograničenim resursima (kao što su vještine i financije) ili industrija i tržišni uvjeti.
• Poboljšanje kapaciteta mikro i malih poduzetnika u pogledu marketinga, brendiranja, e-poslovanje, konkurentnost uključujući obrazovanje i obuku u poduzetničkim vještinama.
• Razvoj i podrška postojećim poslovnim mrežama malih i srednjih poduzeća u primjeni ICT-a (kupnja i ugradnja nove hardverske i softverske opreme (osim za opću uredsku uporabu)), inovacija i nove tehnologije za razvoj i promicanje zajedničkih proizvoda za lokalne prekogranične i međunarodno tržište.
• Provedba zajedničkih pilot akcija za uvođenje proizvoda i novih poslovnih rješenja i/ili procesa inovacije.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi osoblja
 • Administrativni troškovi
 • Troškovi putovanja i smještaja
 • Vanjske usčuge i ekspertiza
 • Oprema – nova
 • Ulaganje u infrastrukturu (do 10% ukupnih troškova).
 • PDV

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge da bi ostvarili potpore EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness) projekt ili za prijavu na neki od najavljenih Natječaja ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness) potpore  molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

IZVOR: HAMAG BICRO

ADITUS PRO

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr