Konkurentnost i kohezija

Malo i srednje poduzetništvo

PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, natječaj

Kako aplicirati na natječaj za bespovratna sredstva?

Zadovoljavate li uvjete?

Imate poslovno ideju ali kao i većini poduzetnika nedostaju vam financijski resursi za provedbu i želite aplicirati na natječaj iz europskih fondova. Prva i najvažnija stvar koju trebate zadovoljiti za skoro sve natječaje su određeni kapaciteti. Često dobivamo upite klijenata o mogućnostima financiranja dobre ideje. Europska sredstva su velikim dijelom namijenjena poduzetnicima koji već posluju pa je pokretanje poslovne ideje bez ikakvih resursa neostvarivo putem EU fondova. Svaki natječaj traži zadovoljavanje određenih uvjeta kao što su podmirene obveze prema državi, pozitivno poslovanje, minimalno jednog zaposlenog u godini koja prethodi projektnoj prijavi i sl. Postoje iznimni natječaji, ali većina zahtjeva postojanje određenih kapaciteta za prijavu. Ako posjedujete kapacitete i želite ulagati u rast i razvoj sljedeći korak je odabir adekvatnog natječaja koji je optimalan u pogledu vaše djelatnosti i vaših mogućnosti. Važno je napomenuti da EU fondovi zahtijevaju da projekt ima korist za širu zajednicu, ne samo za pojedinca koji je prijavitelj, kako bi uspješno prošao na nekom natječaju.

Odabir natječaja

Kod odabira natječaja prvo i osnovno je provjera prihvatljivih djelatnosti ulaganja određenog Poziva. Najvažniji dokumenti su Upute za prijavitelje, koje sadrže sve relevantne informacije potrebne za prijavu projekta: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete. Predlažemo da za natječaje koji Vas interesiraju prvo provjerite tko se može prijaviti (prihvatljivost prijavitelja) i što se sve sufinancira kako bi bili sigurni da ste pronašli pravi natječaj. Prilikom razmatranja optimalnog natječaja vašim potrebama pogledajte i natječaje koji su u najavi i indikativni godišnji plan objave poziva. Sve informacije možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr. Ako Vaša projektna ideja ne pripada niti jednome području obuhvaćenom (operativnim) programima, neće je biti moguće financirati EU sredstvima, ma koliko ona bila dobra. Kod odabira adekvatnog natječaja svakako preporučujemo savjetovanje s profesionalnim konzultantima  koja su potpuno besplatna.

Priprema EU projekata i natječaja - servirani novčanik s novačanicama od 5, 10 i 20 eura i nož i vilica sa strane kao jelo.

Priprema za natječaj

Kao što smo već ustvrdili priprema za natječaj trebala bi početi puno prije objave samog Poziva. To se odnosi prvenstveno na pripremu tehničkih uvjeta i kapaciteta za apliciranje. Pozivi namijenjeni poduzetnicima skoro uvijek boduju određene pokazatelje poslovanja ovisno o vrsti natječaja. To može biti npr visina prihoda ili omjer prihoda u prethodnoj godini u odnosu na traženi iznos bespovratnih sredstava, koeficijent likvidnosti, udio vlastitih sredstava u projektu i sl. Pripazite da godinu ne završite s gubitkom poslovanja, izbjegnite blokade poslovanja, ispunjavajte uredno svoje obveze prema državi i zaposlenicima jer sve to mogu biti faktori isključenja. I na kraju ono što je najvažnije, ne očekujete da će vam netko pokloniti sredstva. Osim u procesu ocjenjivanja, kriteriji su vrlo strogi i u pogledu kontrole provedbe i ostvarivanja rezultata, i ovisno o natječaju može trajati i do 5 godina nakon završetka svih projektnih aktivnosti. Ipak ako se uzme u obzir da se kroz eu fondove može financirati u nekim slučajevima i do 90% (većinom između 65% i 85%) prihvatljivih troškova razumljivo je da postoje strogi uvjeti kontrole i prilikom dodjele ali i nakon provedbe projektnih aktivnosti.

Priprema EU projekata i natječaja - servirani novčanik s novačanicama od 5, 10 i 20 eura i nož i vilica sa strane kao jelo.

Konzultant?

Koliko je zaista potreban konzultant za pisanje i vođenje EU projekata. Odgovor na to pitanje ovisi ponajviše o prijavitelju i njegovim kapacitetima. Kod manjih natječaja i prijave su jednostavnije dok za veće i kompleksnije natječaje ozbiljni poduzetnici će uvijek angažirati profesionalne konzultante. Oni vam neće loš projekt napraviti dobrim ali zbog sve većeg interesa koji se javlja kod poduzetničkog sektora i zbog činjenice da su bespovratna sredstva ograničena, često i solidni projekti neće dobiti sredstva. Obično se ne financiraju redovne aktivnosti poduzeća, već se projektom mora stvarati dodatna vrijednost ili kreirati nova usluga te je nužno da postoje jasni rezultati koji će se postići. Posao konzultanta je da maksimalno iskoristi potencijal poduzetničke ideje i prilagodi je mogućnostima poduzetnika i uvjetima natječaja, istovremeno vodeći računa i o provedbi projekta koja često poduzetnicima stvara velike probleme. A nepoštivanje pravila Poziva može dovesti i do zahtjeva za povratom dijela ili cjelokupnog iznosa dobivenih sredstava. Razmišljate li još uvijek treba li vam konzultant?

konzultant za pisanje i vođenje EU projekata - plišani medo se krije iza drvenih napola otvorenih vrata i drži novčanicu od 50 eura.

Pisanje projektne prijave

Ako ste se odlučili za usluge profesionalnog pisanje na vama je samo da dostavite sve informacije koje su konzultantu potrebne i nastavite se baviti svojim poslom. Cijene usluga pisanja velikim dijelom su vezane uz uspješnost projektne prijave i konzultantima je u cilju da vi dobijete sredstva jer će u tom slučaju i oni biti plaćeni kroz određeni postotak. Ipak, kako su projektne prijave vrlo opširne i zahtijevaju dosta vremena za pisanje, konzultantu se dio naknade plaća bez obzira na sudbinu projektnog prijedloga. Vama i u tom slučaju ostaje profesionalno napisana projektna prijava koju uz manje izmjene možete iskoristiti za neke buduće natječaje. Ako se ipak odlučite na samostalno pisanje, prvo detaljno proučite Upute za prijavitelje i metodu ocjenjivanja. Pokušajte realno prikazati troškove i financijske projekcije. Opišite kratko, jezgrovito i jasno svoj projekt i ciljeve koje želite njime postići, imajući na umu krajnji cilj projekta i specifične ciljeve koji se moraju realizirati na putu njegova ostvarenja. Osigurajte dio vlastitih sredstava za potrebe projekta. Ako vam nešto nije potpuno jasno postavite službeno pitanje i dobit ćete pojašnjenje.  Posjetite radionicu ili pogledajte snimku koja se objavljuje na službenim stranicama strukturni fondovi. Prijave se vrše putem sustava e fondovi. Sretno.

Provedba

Provedba je završna faza projektne prijave koja kreće nakon potpisivanja ugovora. Za provedbu projektnih aktivnosti može se tražiti i predujam najčešće do maksimalno 50% dok se ostala sredstva isplaćuju tijekom provedbe ovisno u uvjetima natječaja. Zadnja isplata slijedi nakon završetka svih projektnih aktivnosti. Sredstva se moraju trošiti namjenski u skladu s projektnom prijavom. Tijekom procesa provedbe vrlo je važno držati se specifikacija iz projektne prijave, čuvati sve račune, pisati redovno izmještaje o provedbe i ostvarenim rezultatima i pravovremeno obavijestiti provedbeno tijelo o svim odstupanjima od projektne prijave. I nakon završetka projektnih aktivnosti i primitka zadnje uplate ne prestaju vaše obveze nastale potpisivanjem ugovora. Održivost projekta se očekuje i do 3 godine nakon završetka kao i obveza izvještavanja o postignutim rezultatima. U svakom trenutku provedbe projekta važno je znati na koga će i u kojoj mjeri posredno i neposredno utjecati Vaš projekt. I za kraj dobro je znati da provedbena tijela mogu u svakom trenutku izvršiti terensku kontrolu bez prethodne najave. Još jedan dobar razlog da angažirate konzultanta.

 ADITUS PRO

Aktualni natječaji