Priprema EU projekata i natječaja - servirani novčanik s novačanicama od 5, 10 i 20 eura i nož i vilica sa strane kao jelo.

Priprema EU projekata i natječaja. Priprema kompletne projektno-natječajne dokumentacije, pisanje i provedba EU projekata.

Odgovori