EU POTPORE I BESPOVRATNA SREDSTVA - ŠTO NAS SVE ČEKA U SLJEDEĆIH NEKOLIKO MJESECI

EU potpore - padobran koji nosi kutiju na kojoj je znak eura

U nastvaku donosimo kratki pregled natječja u najavi i mogućnostima financiranja projekata i poslovanja uz korištenje bespovratnih sredstava i poticajnih kredita. Očekuje nas nekoliko zanimljivih natječaja do kraja tekuće godine i početkom 2021.

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a

U najavi je novi poziv “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a” koji je u prošlosti kod poduzetnika u proizvodnim industrijama izazvao najveći interes.

Prema riječima ministrice Tramiščak, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, planira raspisati 2 Poziv za proizvodnju iz REACT-EU instrumenta. Prvi natječaj bio bi namijenjen ulaganju u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje dok bi drugi bio usmjeren na podršku mikro i malim razvojnim tvrtkama za podršku investicijskoj gospodarskoj aktivnosti.

Očekuje se da će ukupno dostupna sredstva kroz ova 2 Poziva iznosti 300 milijuna Eura. Od toga 200 milijuna eura bit će dostupno za ulaganje u proizvodne kapacitete, dok je 100 milijuna eura planirano za podršku mikro i malim razvojnim tvrtkama.

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: Prvi kvartal 2021.

HAMAG BICRO COVID-19 zajam za obrtna sredstva - 750 000 HRK

Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji poduzetnici

IznosDo 750.000,00 kuna
Kamatna stopa0,25%
Rok korištenjaDo 6 mjeseci
PočekDo 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
Rok otplateDo 5 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranjaZadužnica korisnika zajma
PotporaDe minimis
NamjenaObrtna sredstva – 100% iznosa zajma

Financijski instrument Hamag Bicro COVID-19 zajam za obrtna sredstva namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom koronavirusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG BICRO će mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati zajmove za obrtna sredstva.

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: Prosinac 2020.

Detaljnije o Hamag Bicro Covid 19 zajmu za obrtna sredstva pročitajte OVDJE.

Promidžba vina na tržištima trećih zemalja i Informiranje u državama članicama

Korisnici mjere Promidžba i Informiranje su:

 • stručne organizacije uključene u sektor vina
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja organizacija proizvođača vina
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • sektorske organizacije uključene u sektor vina
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna
 • privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina prihvatljivi su korisnici samo u mjeri Promidžba.

Javno tijelo ne smije biti jedini korisnik potpore u mjeri Informiranje.

Prihvatljivi troškovi  za mjeru Promidžba su:

 •  objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže)
 •  ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje
 •  ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 •  ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Prihvatljivi troškovi  za mjeru Informiranje su:

 • informativne kampanje
 • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Europsku uniju
 • oglašavanje u medijima na tržištu država članica
 • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica i
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Informativne aktivnosti su prihvatljive ukoliko se provode u okviru:

 • informativnih kampanja koje se mogu provoditi u institucijama, a mogu biti i audio-vizualne i
 • događaja, sajmova i izložbi koje okupljaju barem sudionike iz države članice na koju se projekt odnosi i na kojima korisnik sudjeluje, u vidu informativnih štandova ili organiziranja konferencije.

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: Kraj sudenog 2020.

Izvor: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II

Prijavitelji:

 • ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih
 • strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu

Sažetak:

U okviru ovog Poziva financirat će se socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektor turizma i ugostiteljstva te jačanje ljudskih kapaciteta u sektoru. Pozivom će se izravno odgovoriti na društvene potrebe osoba s invaliditetom kroz promociju i provedbu obrazovnih programa u sektoru turizma i ugostiteljstva. Provedbom ovog poziva ciljna skupina osoba s invaliditetom bit će lakše zapošljiva i konkurentnija na tržištu rada, a sektor će se dodatno ojačati kvalitetno osposobljenim ljudskim potencijalom u skladu s potrebama tržišta rada. Također, cilj je unaprijediti stručna i andragoška znanja predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom.

Opći cilj:

Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručnousavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi:

1.Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;

2.Poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom

3.Promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom

Ciljne skupine:

 • Nezaposleneosobe s invaliditetom
 • Stručnjaci iz turističko-ugostiteljskog sektora: predavači i mentori koji će unaprijediti svoja stručna i andragoška znanja za rad s osobama s invaliditetom u sklopu projekta

Ukupan iznos Poziva: 27.655.000,00 HRK

Minimalni iznos potpore po projektu: 500.000,00 HRK

Maksimalni iznos potpore po projektu: 2.500.000,00 HRK

Trajanje projekata: 12 –24 mjeseca

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: Prosinac 2021.

 
 

LAG 5 - "Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" (6.4.1 iz PRR RH)

Prihvatljivo ulaganja u:
 • ruralni turizam,
 • preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda,
 • tradicijske, umjetničke obrte i izradu suvenira,
 • pružanje usluga u ruralnom području.
Prihvatljivi korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od dana podnošenja Zahtjeva za potporu i imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.
 
Korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost unutar sektora koji razvija i baviti se tom djelatnošću, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt izdan od strane nadležnog tijela najmanje 90 dana prije dana objave Natječaja.
 
Iznos potpore kreće se u rasponu od minimalno 15.000 EUR do maksimalnih 60.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
 
Predviđeno vrijeme raspisivanja natječaja je studeni 2020. godine

Natječaji u najavi - poljoprivreda

 • Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru)
 • Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino)
 • Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva)
 • Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
 • Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (peradarstvo)
 • Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na neki od natječaja ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte:

Kontakt Split: 098 160 1261

Kontakt Zagreb: 098 923 1979