Europski socijalni fond - objavljen indikativni godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020.

Socijalni fond - briga za starije i nemoćne. Male siluete dvije starije osobe, jedna sa štapom, a između njih dvije ruke koje ih štite

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: VELJAČA 2020.

 

1. Umjetnost i kultura za djecu i mlade

CILJ:  Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Bolja socijalna uključenost djece i mladih kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje djece i mladih; aktivnosti jačanja kapaciteta za rad s djecom i mladima u području kulture i umjetnosti.
 
PRIHVATLJIVI KORISNICI: Organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti; ustanove u kulturi; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
UKUPNA SREDSTVA: 25 000 000 KN
IZNOS POTPORE: 100 000 – 1 000 000 KN
INTEZITET POTPORE: 100%
 

2. Zaželi – faza 2

CILJ:  Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije. Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u zajednici;
Obrazovanje i osposobljavanje žena koje će pružati potporu i podršku  starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
 
PRIHVATLJIVI KORISNICI: Prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.
Partneri: regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb, udruga, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica i pravne osobe vjerskih zajednica/Katoličke crkve, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijih i/ili nemoćnim osobama.
 
UKUPNA SREDSTVA: 300 000 000 KN
IZNOS POTPORE: 500 000 – 5 000 000 KN
INTEZITET POTPORE: 100%

3. Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

CILJ:  Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. Smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
 Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije;
Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Aktivnosti operacije provodit će se kroz dvije komponente pri čemu će se prva komponenta odnositi na aktivnosti koje će provoditi centri za socijalnu skrb, samostalno ili u partnerstvu, a druga komponenta će se odnositi na aktivnosti koje će provoditi ostali pružatelji socijalnih usluga, samostalno ili u partnerstvu. Aktivnosti će biti vezane uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka i podizanje svijesti javnosti. 
  
PRIHVATLJIVI KORISNICI: KOMPONENTA 1: Prijavitelji: centri za socijalnu skrb;  Partneri: centri za socijalnu skrb; jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
KOMPONENTA 2: Prijavitelji: ustanove socijalne skrbi upisane u Upisnik ustanova socijalne skrbi; pravne osobe upisane u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;   pružatelji usluga za beskućnike; Partneri: ustanove socijalne skrbi upisane u Upisnik ustanova socijalne skrbi; pravne osobe upisane u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge; pružatelji usluga za beskućnike; jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
 
UKUPNA SREDSTVA: 100 000 000 KN
IZNOS POTPORE: Komponenta 1 – 1.000.000,00 –     3.000.000,00 KN
Komponenta 2 1.000.000,00 – 8.000.000,00 KN
INTEZITET POTPORE: 100%

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: OŽUJAK 2020.

 

1. Pronađi me! 

CILJ: Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Aktivnosti dosega i aktivacije neaktivnih osoba u NEET statusu; Aktivnosti podrške neaktivnih osoba u NEET statusu.
 
PRIHVATLJIVI KORISNICI: Prijavitelji: udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, umjetničke organizacije.
Partneri: udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice/Katoličke crkve, umjetničke organizacije, JLRS, obrazovne ustanove osnovnoškolske i srednjoškolske razine, ustanove za obrazovanje odraslih, javne ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti, usmjerenih na mlade, i/ili djelatnosti vezane uz aktivnosti posredovanja pri zapošljavanju, zdravstva i socijalne skrbi, javne ustanove.
 
UKUPNA SREDSTVA: 50 000 000 KN
IZNOS POTPORE: 400 000 – 2 000 000 KN
INTEZITET POTPORE: 100%

2. Razvoj usluge osobne asistencije – faza 3

CILJ: 1. Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije 
2. Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama kroz pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika 
3. Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama kroz pružanje usluge videćeg pratitelja
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Aktivnosti pružanja usluge osobne asistencije, pružanja usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika te pružanja usluge videćeg pratitelja.
 
PRIHVATLJIVI KORISNICI: Udruga – pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga  Partneri: udruga – pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga
 
UKUPNA SREDSTVA: 190 000 000 KN
IZNOS POTPORE: 120 000 – 2 500 000 KN
INTEZITET POTPORE: 100%

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: TRAVANJ 2020.

 

1. Čitanjem do uključivog društva

CILJ: Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Priprema i provedba participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju namijenjenih pripadnicima ranjivih skupina uključujući i one kojima je pristup knjizi umanjen u mjestu stanovanja/boravka.
 
PRIHVATLJIVI KORISNICI: Organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti; ustanove u kulturi; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
UKUPNA SREDSTVA: 49 000 000 KN
IZNOS POTPORE: 400 000 – 4 000 000 KN
INTEZITET POTPORE: 100%

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: SVIBANJ 2020.

 

1. Mikroprojekti – podrška aktivnostima lokalnih OCD-a (utemeljenih na radu u lokalnoj zajednici) za učinkovito rješavanje potreba lokalne zajednice

CILJ: Osigurati razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske. Specifični ciljevi: 1. Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima; 2. Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Aktivnosti koje pridonose ostvarivanju cilja operacije: organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva; organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja; mentorski programi za jačanje kapaciteta lokalnih organizacija; razvoj znanja i vještina predstavnika organizacije civilnog društva za pripremu projektnih prijedloga; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa); organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja.
 
PRIHVATLJIVI KORISNICI: Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa; javne ustanove; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
UKUPNA SREDSTVA: Nepoznato
IZNOS POTPORE: 100 000 – 500 000 KN
INTEZITET POTPORE: 100%

2. Podrška lokalnim organizacijama civilnoga društva – znanjem za doprinos zajednici

CILJ: Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Aktivnosti koje pridonose ostvarivanju cilja operacije:organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva; organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja; mentorski programi za jačanje kapaciteta lokalnih organizacija; razvoj znanja i vještina predstavnika organizacije civilnog društva za pripremu projektnih prijedloga; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa); organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja.
 
PRIHVATLJIVI KORISNICI: Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa; javne ustanove; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
UKUPNA SREDSTVA: Nepoznato
IZNOS POTPORE: 300 000 – 500 000 KN
INTEZITET POTPORE: 100%

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: LIPANJ 2020.

 

1. Popularizacija STEM-a

CILJ: Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Osigurati razvoj organizacija civilnog društva u području popularizacije znanosti.
Specifični cilj 1: Jačanje kapaciteta OCD-a u području popularizacije znanosti
Specifični cilj 2: Jačanje svjesti o znanstvenim činjenicama i promocija znanosti u svim dobnim skupina s posebnim naglaskom na mladima.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u području popularizacije znanosti i sustavno povezivanje s visoko obrazovnim i znanstvenim institucijama. Provođenje aktivnosti popularizacije znanosti. Organizacija događanja s ciljem promocije znanosti u svim dobnim skupinama.
Diseminacija znanstvenih rezultata široj javnosti.
 
PRIHVATLJIVI KORISNICI: Prijavitelji: organzacije civilnog društva aktivne u području promocije znanosti
Partneri: visoka učilišta, ustanove iz područja obrazovanja, organizacije civilnog društva, regionalne i lokalne razvojne agencije
 
UKUPNA SREDSTVA: Nepoznato
IZNOS POTPORE: 500 000 – 3 000 000 KN
INTEZITET POTPORE: 100%

2. Druga prilika za stjecanje kvalifikacija u visokom obrazovanju

CILJ: Povećanje broja visokoobrazovanih osoba u Republici Hrvatskoj; omogućavanje stjecanja kvalifikacija u visokom obrazovanju za pripadnike NEET skupina. Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Financiranje troškova studija za pripadnike NEET skupina
PRIHVATLJIVI KORISNICI: Prijavitelji: javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta
 
UKUPNA SREDSTVA: 53 000 000 KN
IZNOS POTPORE: 500 000 – 4 000 000 KN
INTEZITET POTPORE: 100%

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: SRPANJ 2020.

 

1. Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2

CILJ: Povećanje znanja i svijesti te promicanje zdravih navika i/ili povećanje znanja i svijesti građana RH o važnosti očuvanja zdravlja i prevencije bolesti. Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Aktivnosti u svrhu promicanja zdravih navika, očuvanja zdravlja i prevencije bolesti:
– promotivne kampanje
– medijske kampanje
– otvoreni dani
– okrugli stolovi
– radionice, seminari, edukacije
– održavanje tribina i manifestacija
– izrada edukativnih materijala i sl…
 
PRIHVATLJIVI KORISNICI:
• organizacije civilnog društva
• zaklade
• JLRS
 
UKUPNA SREDSTVA: 10 000 000 KN
IZNOS POTPORE: 200 000 – 500 000 KN
INTEZITET POTPORE: 100%

2. Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – faza 2

CILJ: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
1. Pružanje usluge produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada;
2. Jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama;
3. Unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa, alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba;
4. Razvoj posebnih programa
 
PRIHVATLJIVI KORISNICI: Dječji vrtići (prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja), Jedinice lokalne samouprave
 
UKUPNA SREDSTVA: 227 000 000 KN
IZNOS POTPORE: 500 000 – 15 000 000 KN
INTEZITET POTPORE: 100%

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: KOLOVOZ 2020.

 

1. Podrška programima usmjerenim mladima – faza 2

CILJ: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije. Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu, podizanje razine znanja, vještina i informiranosti te stvaranje uvjeta za zadovoljenje potreba mladih i prevenciju nasilja. Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s mladima

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na razvoj i pružanje usluga vezanih uz organizaciju slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade, aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na usluge informiranja i savjetovanja o temama relevantnim za mlade, putem lokalnih info centara za mlade, aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja nad i među mladima, aktivnosti usmjerene na jačanje vještina i kapaciteta mladih za (društveno) poduzetništvo i/ili samozapošljavanje, aktivnosti usmjerene na zadovoljenje potreba mladih u ruralnim sredinama, aktivnosti usmjerene na aktivno sudjelovanje mladih u društvu, aktivnosti usmjerene na izradu regionalnih i lokalnih programa za mlade, aktivnosti usmjerene na djelovanje centara za mlade 

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Partneri: organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove u području rada s mladima, zaklade, vijeća nacionalnih manjina
 
UKUPNA SREDSTVA: 22 750 000 KN
IZNOS POTPORE: 400 000 – 1 000 000 KN
INTEZITET POTPORE: 100%

OČEKIVANI DATUM OBJAVE: STUDENI 2020.

 

1. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi
faza II

CILJ: Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Jačanje kapaciteta ciljanih skupina uključenih u proces sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi; razvoj i/ili uspostava sudioničkih modela upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih aktivnosti.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti; ustanove u kulturi; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
UKUPNA SREDSTVA: 57 000 000 KN
IZNOS POTPORE: 500 000 – 3 000 000 KN
INTEZITET POTPORE: 100%

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktorajte putem mail-a ili na broj 098 160 1261. Aditus Pro

Izvor: www.strukturnifondovi.hr