Dana
Sati
Minuta

Predmet Poziva:

Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Svrha (cilj) Poziva:

Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za inovacije koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Iznos potpore:

Ukupna bespovratna sredstava: 150.000.000,00 kn
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 kn
 
Prihvatljivost prijavitelja:
 • prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik
 • osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.
 • poduzeća kontrolirana od strane vlasnika prethodno zatvorenih poduzeća ne mogu koristiti ovu potporu ukoliko je novo poduzeće operativno u istim ili srodnim sektorima kao i zatvorena tvrtka. Ovo ograničenje se odnosi na razdoblje od 12 mjeseci od dana na koji je poduzeće zatvoreno.
 • Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.
Prihvatljive kategorije troškova:
 • Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja. Troškovi plaća osoblja mogu iznositi najviše do 50% iznosa ukupne vrijednosti projekta.
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja.
 • Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:
  a) Troškove pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, i/ili,
  b) Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu),
  c) Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije;
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga (strojevi i oprema).
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva)
 • Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.
 • Revizija projekta (ukoliko je primjenjivo).
Ostali prihvatljivi izdaci prijavitelja – uvjetno prihvatljivi:
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba
 • Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti prihvatljivi su do 2% ukupne vrijednosti projekta.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.02.2019 11:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 11:00:00

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr