informacijske i komunikacijske tehnologije

Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije. Bespovratna sredstva, pisanje eu projekata, konzultantske usluge pisanja i vođenja eu projekata

Odgovori