Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH

 

Svrha ovog Poziva: Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Predmet ovog Poziva: Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn
Intenzitet potpor:
Mikro i malo poduzeće: do 85 % prihvatljivih troškova
Srednje poduzeće: do 65 % prihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi:

1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja – prihvatljivi su:

a) Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu koji obuhvaćaju:

  • troškove kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu u inozemstvu
  • troškove najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom16 koji nudi organizator sajma/b2b susreta
  • troškove najma izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.)
  • troškove upisa u katalog izlagača.

Ako predmetni sajam/b2b susret na kojem prijavitelj planira nastupiti sudionicima nudi paketaranžmane koji uključuju gore navedeno, prihvatljiv je trošak takvog paketa. Troškovi navedeni pod a) prihvatljivi su ukoliko navedene usluge nudi organizator sajma/b2b susreta.

b) Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga. Troškovi upravljanja izložbenim prostorom uključuju: putne troškove, troškove smještaja i dnevnica za zaposlenike prijavitelja/korisnika20.

c) Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH. Prihvatljivi su izdaci za usluge izrade promotivnog materijala (audiovizualni materijali, brošure, publikacije, letci, banneri i sl.) – grafički dizajn, prijevod, lektoriranje, tisak – do ukupno najvećeg iznosa od 15.000,00 HRK.

2. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji – prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000,00 HRK za:
  • izradu analize tržišta
  • izradu strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci
  • izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.
3. Informiranje i vidljivost : prihvatljivi su izdaci u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, do ukupno najvećeg iznosa od 2.000,00 HRK.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30.10.2018 11:00:00

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr