Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Istraživanje i razvoj, Gentski materijali, DNA

Predmet Poziva:
Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

Svrha (cilj) Poziva:
Razvoj novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih tematskih prioritetnih i pod-tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Prijavitelji

Mikro poduzetnici, Mali i srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici

Partneri

Mikro poduzetnici, Mali i srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici, Organizacije za istraživanje i širenje znanja

Vrijednost natječaja

770.000.000,00 kn

Period prijave: 31.01.2020 – 29.06.2020.

Sažetak natječaja:

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja) koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajno otvorenog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 770.000.000,00 HRK.
PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.
Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti poduzetniku iznosi 30.000.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK uključujući sve vrste potpora.

Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta:
Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući iz EU, odnosno ESI fondova) osigurati:
a) sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
b) sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga.

Vrste i intenzitet potpore

Malo poduzećeSrednje poduzećeVeliko poduzećeOrganizacija za istraživanje i širenje znanja (kao partner na projektu
Potpore za projekte istraživanja i razvoja
Industrijsko istraživanje70%60%50%85%
– podložno učinkovitoj suradnji
– podložno opsežnom širenju znanja
80%75%65%85%
Eksperimentalni razvoj45%35%25%85%
– podložno učinkovitoj suradnji
– podložno opsežnom širenju znanja
60%50%40%85%
Potpore za studije izvedivosti70%60%50%/
Regionalne potpore za ulaganje45%35%25%/

PRIHVATLJIVI SEKTOORI I PODSEKTORI - S3

ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA

Farmaceutika, bio-farmaceutika, medicinska oprema i uređaji:

1. Novi postupci, proizvodi, alati, aplikacije preventivne medicine, dijagnostike, terapije i praćenja zdravstvenih ishoda

2. Klinička i translacijska istraživanja

3. Istraživanje i razvoj svih vrsta i oblika lijekova, cjepiva, dodataka prehrani i medicinskih proizvoda za ljude i životinje

4. Nove primjene postojećih proizvoda temeljem istraživanja i razvoja

5. Razvoj sustava, aplikacija i rješenja za istraživanje i razvoj novih proizvoda i tehnologija

Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike:

1. Novi postupci, proizvodi, alati, aplikacije preventivne medicine, dijagnostike, terapije i praćenja zdravstvenih ishoda

2. Klinička i translacijska istraživanja

3. Regenerativna medicina i tkivni inženjering

Nutricionizam:

1. Novi postupci, proizvodi, alati, aplikacije preventivne medicine, dijagnostike, terapije i praćenja zdravstvenih ishoda

2. Klinička i translacijska istraživanja zdravstvenih i funkcionalnih učinaka svih kategorija i sastojaka hrane

3. Istraživanje i razvoj hrane, funkcionalne i obogaćene hrane, hrane za posebne prehrambene potrebe, dodataka prehrani, hrane za posebne medicinske potrebe, medicinskih proizvoda sa zdravstvenim učincima, kao i bioaktivnih komponenti iz hrane

 

ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ

Energetske tehnologije, sustavi i oprema:

1. Napredna energetska rješenja koja uključuju razvoj nove i poboljšanje postojeće primarne i sekundarne opreme i sustave u energetici

2. Napredne tehnologije pretvorbe obnovljivih i alternativnih izvora energije u energiju i gorivo

3. Sustavi za podršku funkcioniranju tržišta energije

4. Napredna rješenja u segmentima mikro mreža, pametnih mreža, pametnih gradova i mobilnosti

5. Napredna rješenja u cilju povećanja energetske učinkovitosti i/ili umanjenja emisija štetnih tvari u gospodarstvu, javnom sektoru, kućanstvima i prometu

6. Napredni sustavi za pohranu energije

7. Dijagnostika i bolje upravljanje energetskom opremom

8. Energetski učinkovita pametna rasvjeta

Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali:

1. Tehnologije i rješenja vezana za smanjenje potrošnje resursa, smanjenje proizvodnje otpada te povećanje učinkovitosti i proizvodnih kapaciteta

2. Tehnologije i rješenja u obradi otpadnih voda, razvoj i/ili poboljšanje jedinica ili sustava, kontrola i vođenja procesa

3. Tehnologije i rješenja vezana uz zaštitu i/ili održivost okoliša

4. Nove tehnologije i rješenja za smanjenje emisija štetnih tvari, uštedu energije, učinkovito korištenje obnovljivih izvora energije uključujući i skladištenje energije iz obnovljivih izvora

5. Integralno gospodarenje vodama, upravljanje vodnim lancem uključujući vezu između sustava vode i energije

6. Održiva rješenja od biomase do bio-baziranih proizvoda

7. Nove tehnologije i rješenja u primjeni inventarizacije i monitoring okoliša

8. Bio-polimeri 1. i 2. generacije i ekološki prihvatljivi bio – materijali sa višom dodanom vrijednošću

 

PROMET I MOBILNOST

Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila:

1. Cestovna i tračnička vozila te dijelovi, sklopovi, komponente, sustavi i usluge više dodane vrijednosti

2. Smanjenje utjecaja na okoliš i infrastrukturu

3. Povećanje sigurnosti i udobnosti vozila i prometa

4. Napredni materijali, tehnologije, oprema, proizvodni procesi i postrojenja

Ekološki prihvatljiva prometna rješenja:

1. Ekološki prihvatljiva prometna sredstva i pogoni

2. Napredne konstrukcije, materijali i proizvodni procesi

3. Razvoj infrastrukture i procesa eksploatacije za ekološki prihvatljiva prometna sredstva i pogone

Inteligentni transportni sustavi i logistika:

1. Istraživanje i razvoj inteligentnih proizvoda, usluga, sustava i procesa u području prometa, mobilnosti i logistike

2. Upravljanje prometnim i logističkim sustavima i operacijama

3. Prikupljanje, obrada, dijeljenje i eksploatacija podataka i informacija u prometu i logistici

4. Razvoj i unapređenje postupaka i sustava za određivanje položaja, vremena i navigaciju

 

SIGURNOST

Kibernetička sigurnost:

1. Sustavi za nadzor kibernetičkog prostora

2. Sigurnost ICT sustava (on-premises, cloud i hibrid) uključujući i rješenja simulacije i edukacije svih dionika u području informacijske sigurnosti

3. Sigurnost upravljačkih sustava i sustava kritične infrastrukture

4. Digitalna forenzika

Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene:

1. Istraživanje i razvoj funkcionalnosti, te unapređenja tekstilnih, balističkih i ostalih metalnih proizvoda s novim materijalima (grafen, polietilen, ugljikove cijevi, nanoprevlake i sl.) ili novim komponentama (senzorika)

2. Razvoj automatizacije proizvodnje implementacijom suvremenih tehnoloških procesa uz mogućnost integracije robotskih manipulatora po principima Industrije 4.0 (proizvodne linije za proizvode civilne i dvojne namjene)

3. Istraživanje i razvoj rješavanja kognitivnih zadataka i protoka informacija, naprednih upravljačkih sustava i ljudsko-robotskih sučelja (interakcija čovjek-robot), razvoj objedinjavanja sustava prema Industrija 4.0. modelima

4. Istraživanje i razvoj senzorskih sustava, detektora, dozimetara, optoelektroničkih sustava, identifikatora, analitičkih uređaja, te modeliranja i simulacija

5. Razvoj specijaliziranih, sigurnih i inovativnih rješenja za testiranje i/ili opremanje instituta i ostalih javnih i privatnih sastavnica sektora sigurnosti

6. Razvoj naprednih digitalnih i komunikacijskih rješenja

7. Razvoj multifunkcionalnih, daljinski upravljivih i autonomnih kopnenih, zračnih i plovnih sustava (vozila, letjelice, plovila)

 

HRANA I BIO – EKONOMIJA

Održiva proizvodnja i prerada hrane:

1. Inovativna fiziološka rješenja za povećanje produktivnosti i održivosti

2. Upravljanje poljoprivrednim tlima i vodnim resursima u cilju povećanja poljoprivrednih prinosa

3. Inovacije u integriranoj i organskoj poljoprivredi uključujući i zaštitu bilja

4. Sustavi uzgoja biljaka i životinja prilagođeni biotskim i abiotskim stresovima

5. Inovativne tehnologije i procesi za obradu i pakiranje hrane visoke kvalitete, dodane vrijednosti i praktičnosti uporabe

6. Sigurnost hrane

7. Upravljanje lancima vrijednosti

8. Funkcionalna hrana i aditivi za hranu za životinje i akvakulturu

9. Inovativna obrada nusproizvoda

Održiva proizvodnja i prerada drva:

1. Fiziologija i primijenjena genetika šumskog drveća kako bi se osigurala sposobnost prilagodbe na klimatske promjene

2. Očuvanje i održivo korištenje šuma uključujući i valorizaciju nedrvnih šumskih proizvoda (bioenergija iz šume)

3. Inovativne tehnologije i procesi radi postizanja visoke kvalitete i dodane vrijednosti ,nove metode sušenja i unaprjeđenje kaskadne upotrebe drva

4. Nove (napredne) tehnologije u proizvodnji masivnog namještaja , drvenih obloga, pasivnih zgrada i ostalih proizvoda od drva

5. Napredni i «eko« materijali za lijepljenje i površinsku obradu drva

6. Primjena drva i novih materijala u dizajnu interijera i proizvodnji namještaja

7. Napredni proizvodni sustavi – procesi za troškovno učinkovitu pretvorbu raznih biomasa za biogoriva

 

Prihvatljive kategorije troškova

A) OPCIJA 1.
I. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja/partnera (ako je primjenjivo) za aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru Potpore za istraživanje i razvoj29 temeljene na izračunu stvarnih iznosa sukladno vrstama i intenzitetima potpora.

1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja) koji će raditi na provedbi Projekta.

2. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe Projekta)

3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za Projekt.

4. Ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 15% ukupne vrijednosti Projekta, a ne više od 2.500.000,00 HRK, koji uključuju:
– troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica Projekta;
– troškove upravljanja projektom (troškovi za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, te troškovi za usluge stručnjaka za javnu nabavu)
– troškove u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
– troškove revizije
– troškove za provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela
– trošak objavljivanja vlastitih rezultata istraživanja i trošak priopćavanja rezultata projekta širokom krugu na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom. Trošak je dozvoljen ili za prijavitelja ili za partnera

5. Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt.

6. Trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.

7. Troškovi za partnera koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta,

8. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

II. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja/partnera (nije primjenjivo za partnere koji su OIŠZ) za aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja u okviru Regionalne potpore za ulaganje:

1) Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema);
2) Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu, prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:
a) mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i
d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje pet godina odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća.
Za velike poduzetnike troškovi nematerijalne imovine prihvatljivi su isključivo do granice od 50% ukupnih prihvatljivih troškova za početno ulaganje.
3) PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

B) OPCIJA 2.
Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja/partnera za aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru Potpore za istraživanje i razvoj temeljene na izračunu pojednostavljene metode financiranja uz primjenu fiksne stope od 40% sukladno vrstama i intenzitetima potpora

1) Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera (ako je primjenjivo), (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja) koji će raditi na provedbi projekta

2) Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje uz primjenu fiksne stope od 40% – financiranje ostalih troškova uz primjenu fiksnih stopa za troškove koji nisu troškovi osoblja nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja/partnera izračunavaju se primjenom fiksne stope od 40% prihvatljivih izravnih troškova osoblja:

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: www.strukturnifondovi.hr