IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP

poduzetnistvo bespovratna sredstva opremanje proizvodnih kapaciteta

Svrha ovog Poziva: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Predmet ovog Poziva:š Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Područja: Malo i srednje poduzetništvo

Sažetak: Pozivom na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’ sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Vrste, iznosi i intenziteti potpora Državne potpore

A) Regionalne potpore

1. Regionalne potpore, dodjeljuju se za početno ulaganje

2. Intenzitet regionalne potpore te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.

3. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 15.000.000,00 HRK.

4. Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakvih javnih sredstava.

B) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

1. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-a mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.

2. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

3. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu

C) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima

1. Potpore za sudjelovanje na sajmovima mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.

2. Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

3. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.

D) Potpore za usavršavanje

1. Potpore za usavršavanje, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.

2. Potpore se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

3. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima: a) za srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova, odnosno 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju; b) za mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova.

4. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.

Potpore male vrijednosti

E) Potpore male vrijednosti (de minimis)

1. Potpore male vrijednosti iz ovog Poziva dodjeljivat će se jednom poduzetniku. Potpora male vrijednosti dodjeljivat će se MSP-ovima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4.Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013.

2. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR (preračunato u HRK prema srednjem tečaju HNB-a na dan dodjele potpore) u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

3. Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti za troškove implementacije sustava grijanja i hlađenja, troškove vezane za aktivnosti vidljivosti projekta ulaganja te za troškove pripreme dokumentacije projektnog prijedloga – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta.

4. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 50% prihvatljivih troškova.

5. Prihvatljivi su troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta.

Napomena: Državne potpore i potpore male vrijednosti iz točaka B) – E) odobravat će se samo onom poduzetniku kojemu je odobrena regionalna potpora iz točke A), odnosno jedino zajedno s regionalnim potporama. Regionalna potpora mora iznositi najmanje 70% od ukupno zatraženih bespovratnih sredstava.

PRIHVATLJIVOST

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 (dokazuje se; Obrazac 3. Skupna izjava, ostali dostupni izvori).

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

a) C Prerađivačka industrija
b) J Informacije i komunikacije

Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

(Izvor: www.strukturnifondovi.hr)