Konkurentnost turističkog gospodarstva 2023

Konkurentnost turističkog gospodarstva 2023.

Poziv za dodjelu sredstava „Konkurentnost turističkog gospodarstva 2023“

CILJ POZIVA:

Glavni cilj programa Konkurentnost turističkog gospodarstva 2023 je zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva. Uz to, program doprinosi:

 • razvoju održivih turističkih proizvoda,
 • poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš,
 • razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga,
 • kružnom gospodarstvu,
 • povećanju energetske učinkovitosti

Sredstva su dostupna subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti, a program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od tri mjere.

Program Konkurentnost turističkog gospodarstva 2023 u središte pozornosti stavlja zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma, razvoj održivih turističkih proizvoda, poboljšanje procesa u ugostiteljskom poslovanju, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga prihvatljivih za okoliš, kružno gospodarstvo te povećanje energetske učinkovitosti.

Ukupan iznos:  2.654.455 EUR

Bespovratna sredstva:

 • Najniži iznos potpore za Mjeru A iznosi 6.000 EUR, a najviši  25.000 EUR.
 • Najniži iznos potpore za Mjeru B iznosi 4.000 EUR, a najviši 8.000 EUR.
 • Najniži iznos potpore za Mjeru C iznosi 6.000 EUR, a najviši 20.000 EUR.

Intenzitete potpore: 70%

Prijave se zaprimaju do 05. svibnja 2023. godine isključivo online putem sustava eGrađani, na portalu eTurizam.

 

Prihvatljive aktivnosti i prijavitelji

MJERA A

Prihvatljivi su subjekti malog gospodarstva (j.d.o.o., d.o.o., obrt, zadruga) koji imaju registriranu glavnu djelatnost prema NKD 56.1 – Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Prihvatljivi su subjekti registrirani sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“.

Prihvatljive su aktivnosti:

 • Ulaganje u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju ugostiteljskih objekata (ulaganje u zamjenu profesionalne ugostiteljske opreme, ulaganje u energetski učinkovitije sustave grijanja, rasvjete i OIE, ulaganje u nabavu nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo)
 • Ulaganje u digitalizaciju i unaprjeđenje radnih procesa u pružanju u pružanju ugostiteljskih usluga (nova IKT i audio/video rješenja, softver),

MJERA B

Prihvatljivi su subjekti malog gospodarstva (j.d.o.o., d.o.o., obrt, zadruga) koji imaju registriranu glavnu djelatnost prema NKD 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja.

Prihvatljivi su subjekti (agencije) upisani u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu  ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave sukladno Zakonu.

Prihvatljive su aktivnosti:

 • Ulaganje u zelenu tranziciju pružanja agencijskih usluga (nabava opreme za realizaciju paket aranžmana uključujući i opremu/program za osobe s invaliditetom),
 • Ulaganje u digitalizaciju i unaprjeđenje agencijskih usluga (nova IKT i audio/video rješenja, softver).

MJERA C

Prihvatljivi su subjekti malog gospodarstva (j.d.o.o., d.o.o., obrt, zadruga) koji imaju registriranu glavnu djelatnost prema NKD 50.10. – Pomorski i obalni prijevoz putnika.

Prihvatljivi su subjekti – postojeći plovni objekti za krstarenje registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje.

Prihvatljiva je aktivnost:

 • Ulaganje u zelenu tranziciju plovnih objekata za krstarenje (ulaganje u opremu/uređaj za desalinizaciju, uređaj za biokemijsko pročišćavanje otpadnih voda)

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge da bi ostvarili potpore za natječaj Konkurentnost turističkog gospodarstva 2023 ili za prijavu na neki od najavljenih Natječaja ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Molimo da nam prilikom slanja poruke napišete osnovne informacije koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

IZVOR: eTurizam

ADITUS PRO

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr