4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije

Solarni paneli

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: Od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 31. ožujka 2020. godine do 12:00 sati

Svrha Natječaja: povećanje učinkovitog korištenja energije.

Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 100.000.000,00 HRK

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 100.000 EUR za korisnike početnike2).

Intenzitet javne potpore: do 50%

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,

b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

c. ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 90 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.
Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:
a. ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede
b. ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.
Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene u točkama a) ili b) do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % korisniku neće biti isplaćen.
Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručnu osposobljenost u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dostavom dokumentacije navedene u Prilogu 4a ovoga Natječaja.

Za detaljnije informacije slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr