LAG 5 NATJEČAJI - 6.3.1. i 4.1.1.

Uvala Vela Luka, Korčula,

TIP OPERACIJE 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (TO 6.3.1. PRR RH)

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području „LAG-a 5“ u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj, te grad Korčula.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 569.250,00 HRK.

POTENCIJALNI KORISNIK mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno nadležnim propisima, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 2. samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
 3. obrt
 4. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 5. zadruga.

Nositelju projekta za ovaj tip operacije može se dodijeliti javna potpora samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa, bilo po osnovi ovog Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1.

IZNOS I INTENZITET POTPORE: Visina javne potpore po projektu iznosi 113.850,00 KN koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.
Intenzitet potpore po projektu iznosi 100%.

Isplata javne potpore se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

 • isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 • isplata druge/zadnje rate (konačna isplata) uslijediti će nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

Prijave projekata podnose se od 13. srpnja 2020. do 13. kolovoza 2020. isključivo preporučenom poštom na adresu: Lokalna akcijska grupa ”LAG 5”, Trg sv. Justine 13, 20260 Korčula.

Sva pitanja povezana s ovim Natječajem moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag5.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama LAG-a 5 kao prilog ovom natječaju.

Nositelju projekta za tip operacije 1.1.4. koji je sukladan tipu operacije „6.3.1.“ iz Programa može se dodijeliti javna potpora samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa, bilo po osnovi ovog Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Neprihvatljive aktivnosti:

 1. Nabava repromaterijala (npr. mineralna gnojiva, zaštitna sredstva, kompost), osim kod podizanja i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada
 2. Nabava gospodarskih vozila
 3. Kušaonice bilo koje vrste (npr. vina, sira, maslinovog ulja)
 4. Kupovina poljoprivrednih resursa koje su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi prijava projekta
 5. Nabava ambalaže, plastičnih kutija, staklenih boca, etiketa, micelij, gajbi, posude za voće, odijela, kacige i čizmi
 6. Računalni program za vođenje knjigovodstva, trošak legalizacije poljoprivrednog zemljišta
 7. Vlastiti rad, trošak priključka električne energije, vode i plina, trošak prijevoza kupljene stoke
 8. Kupovina od članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/vlasnika obrta/vlasnika trgovačkog društva/članova istog kućanstva
 9. Kupnja destilerije za proizvodnju eteričnih ulja, ulaganje u opremu za proizvodnju rakije jer navedeni proizvodi nisu sastavni dio Dodatka I Ugovora o EU (izuzev ostalih fermentiranih pića, npr. jabukovača, kruškovača, medovina)

 

Detaljnije možete pogledati na sljedećem LINKU.

TIP OPERACIJE 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” (TO 4.1.1. PRR RH)

PREDMET NATJEČAJA: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a 5 u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj, te grad Korčula.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 450.557,12 HRK.

POTENCIJALNI KORISNICI: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, proizvođačka organizacija, poljoprivredna zadruga, obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, te obrti, mikro i mala i srednja poduzeća.

Nositelj projekta mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:

 • za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR;
 • za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR.

IZNOS I INTENZITET POTPORE:

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, osim za mlade poljoprivrednike kod kojih se intenzitet potpore može uvećati za 20%.

Prijave projekata podnose se od 13. srpnja 2020. do 13. kolovoza 2020. isključivo preporučenom poštom na adresu: Lokalna akcijska grupa ”LAG 5”, Trg sv. Justine 13, 20260 Korčula.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 1. ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje
 2. kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 3. kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)
 4. restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 5. kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja prijave projekta, ali ne prije 1. siječnja 2014.godine
 6. prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili
 7. uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

2.1 Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)

 1. fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:        

 • dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
  1. za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
  2. za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
 • proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore) 
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)
 • nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
 • nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama
 • nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama.

U sektor voća, povrća i cvijeća uključene su i gljive i vinogradarstvo te se za takva ulaganja također primjenjuje uvjet za ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR.

Detaljnije možete pogledati na sljedećem LINKU.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: Lag 5