Mjere 6.2 i 6.4 - natječaji u najavi

Mjere 6.2 i 6.4 RURALNI RAZVOJ

Mjere 6.2 i 6.4 iz Programa ruralnog razvoja M6, Podmjera 6.2. - namijenjene su pokretanju i razvijanju nepoljoprivredne djelatnosti u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u ruralnim područjima.

Glavni uvjet da bi se uopće mogli prijaviti je da  morate biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (14.02.2020.).

U objavljenim nacrtima natječaja pokušat ćemo vam ukratko opisati što se promijenilo u odnosu na natječaje iz 2018. godine. Napominjemo da su ovo još uvijek nacrti natječaja i da su moguće određene izmjene prije konačne objave.

Prihvatljivi sektori za ulaganje kroz mjere 6.2 i 6.4 – Sve kao i prije

 1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

3. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

4. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

Mjera 6.2 - pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

ŠTO SE PROMIJENILO:

 • Ukinuti su turistički razredi.
 • Ulaganje u smještajne kapacitete je moguće jedino u općinama koje su razvrstane prema indeksu razvijenosti od I-VI. Dozvoljeno je ulaganje u popratne sadržaje(bazeni, igrališta i sl.)
 • Obveza upisa u porezni registar je i dalje uvjet, ali moguće se upisati sve do konačne isplate.
 • Uvedena je  mogućnost ulaganja u susjednoj općini(JLS)
 • Promjena sjedišta opg-a nije moguća nakon objave natječaja na esavjetovanju.
 • U slučaju aktivnosti građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta) potrebno dostaviti najmanje idejni projekt ili idejno rješenje
 • U slučaju aktivnosti u opremanje koje predstavlja proizvodni proces/proces prerade, potrebno je dostaviti Tehnološki projekt
 • U slučaju opremanja postojećih objekata: Uporabna dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili Potvrda izvedenog stanja, Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera
 • Za potrebe financiranja projekta korisnik je obvezan dostaviti dokaz o postojanju vlastitih sredstava ili dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja(pismo namjere banke)
 • Korisnik ne smije biti registriran ni za jednu djelatnost unutar sektora za koji traži potporu
 • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • Rabljeni strojevi i oprema više nisu prihvatljivi(izuzev opreme/linija za preradu)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI - MJERA 6.2.

Prihvatljive su aktivnosti:

 • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)
 • opremanje objekata
 • kupnja zemljišta/objekata
 • kupnja strojeva i opreme
 • kupnja jednog gospodarskog vozila najmanje i jednog plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti
 • kupnja živih životinja u sektoru turizma
 • edukacije vezane za prijavljenu djelatnost
 • promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost
 • izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije)

Najviši iznos prihvatljivih troškova za izgradnju/rekonstrukciju i opremanje stambenih i ugostiteljskih građevina (bez Pdv-a):

Maksimalni iznosi prihvatljivih troškova ( HRK ) bez PDV-a

Izgradnja plivačkih bazena po m23 900 HRK
Izgradnja stambene/ugostiteljske građevine po m25 200 HRK
Opremanje stambene građevine po m21 040 HRK
Rekonstrukcija stambene građevine po m22 500 HRK

Aktivnosti vezane uz gradnju, opremanje i rekonstrukciju, nabavu strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući troškove pripreme projektne dokumentacije, moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore od čega troškovi kupnje zemljišta/objekata mogu iznositi najviše do 10% prihvatljivog iznosa potpore

Maksimalni iznosi prihvatljivih aktivnosti za koje nije potrebno prikupiti neobvezujuću ponudu:

 • kupnja gospodarskih vozila, iznosa do 150.000,00 kuna za potrebe diversificirane djelatnosti
 • kod provedbe aktivnosti iz sektora turizma/ pružanja usluga u ruralnom području prihvatljiva je kupnja plovila do maksimalno 178.000,00 kuna prihvatljivog troška
 • za izradu projektne dokumentacije iznosi 37.000,00 kuna.
 • za kupnju zemljišta/objekata iznosi 37.000,00 kuna

 

Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove, studentske domove, barove i objekte jednostavnih usluga.

Mjera 6.4. - Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

ŠTO SE PROMIJENILO:

 • Ukinuti su turistički razredi
 • Ulaganje u smještajne kapacitete je moguće jedino u općinama koje su razvrstane prema indeksu razvijenosti od I-VI. 
 • Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju(15.02.20120).
 • Uvedena je  mogućnost ulaganja u susjednoj (graničnoj) općini(JLS)
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća radna mjesta ili stvoriti nova radna mjesta najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.
 • Za potrebe financiranja projekta korisnik je obvezan dostaviti dokaz o postojanju vlastitih sredstava ili dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja(pismo namjere banke)

BODOVANJE

Bodovanje za mjere 6.2 i 6.4 je identično po svojoj strukturi. Boduje se stvaranje novih radnih mjesta (2 nova radna mjesta – 15 bodova, 1 – 10 bodova i očuvanje postojećih radnih mjesta 5 bodova), dužina upisa poljoprivrednog gospodarstva  u Upisnik poljoprivrednika, veličina gospodarstva ( ako je veće od 30 000 eura ne ostvaruju se bodovi po ovom kriteriju), sektor u koji se ulaže ( najviše prerada/marketing, pa usluge, turizam i tradicijski i umjetnički obrti) i lokacija (razvijenosti jedinice lokalne samouprave). Dodatne bodove je moguće ostvariti kroz horizontalne kriterije( utjecaj na okoliš i ranjive skupine) i stručnu spremu i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe.

Maksimalan broj bodova koji se mogu ostvariti je 100, a prag prolaznosti 40.

[wpdm_package id=’2890′]

Detaljnije informacije o Natječaju 6.2.1 pogledajte OVDJE

Natječaj 6.4.1. detaljnije je opisan na sljedećem LINKU.

Sve informacije u ovome tekstu odnose se na nacrte objavljene 14.02.2020 godine na esavjetovanju. Najavljena objava natječaja za mjeru 6.4 očekuje se u kraj veljače/početak ožujka 2020., a za Natječaj 6.2.1. sredinom ožujka 2020.

S obzirom na novonastale okolnosti, objava natječaja za mjere 6.2 i 6.4 će kasnti kao i svi ostali Pozivi. Treba očekivati i određene izmjene uvjeta prihvatljivosti s obzirom na objavljene nacrte natječaja, a nadamo se da će i ukupna alokacija biti povećana.

Nadamo se da će veliki broj malih poljoprivrednika kroz mjere 6.2 i 6.4 osigurati potrebna sredstva za izlazak i krize i recesije koja je neminovna u narednom periodu, i da će odgovorne institucije prepoznati priliku da kroz nadolazeće natječaje za razvoj i pokretanje dopunske djelatnosti pruže priliku mikro i malim poljoprivrednim subjektima opstanak i brži oporavak iz nadolazeće recesije.

Povećanje ukupne alokacije, blaži uvjeti za apliciranje u odnosu na objavljeni nacrt, kao i brža procedura apliciranja i evaluiranja mogli bi značajno doprinijeti kvaliteti i brzini oporavka poljoprivrednog sektora nakon završetka trenutne pandemije uzrokovane koronavirusom.

Ako imate primjedbe na uvjete prihvatljivosti slobodno ostavite komentar na esavjetovanju. Komentare uz prethodnu prijavu za natječaj 6.4.1. možete ostaviti ovdje,  a za natječaj 6.2.1 na sljedećem linku.

Ako trebate dodatne informacije ili konzultantske usluge slobodno nas kontaktirajte.

Aditus Pro