Mjere pomoći gospodarstvu Covid 19 - detaljan pregled dosadašnjih i najavljenih mjera pomoći

mjere pomoći gospodarstvu Covid 19 - detaljan pregled

Mjere pomoći gospodarstvu Covid 19

Vlada je na sjednici u utorak, 17. ožujka, donijela 63 mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Mnogi analitičari smatraju da to nije ni približno dovoljno da bi se spasilo gospodarstvo i ta će trebati donijeti puno konkretnije mjere pomoći gospodarstvu i najugroženijim poduzetnicima. U nastavku donosimo detaljan pregled dosadašnjih najvažnijih mjera, kao i onih mjera pomoći koje su u najavi koje bi uskoro trebale biti dostupne poduzetnicima.

NOVE MJERE POMOĆI GOSPODARSTVU

Vlada je 01.04.2020. objavila nove mjere pomoći gospodarstvu usmjerenu na pomoć poduzetnicima i svim ugroženim sektorima i djelatnostima. “Travanjske mjere” su ponajviše usmjerene na očuvane radnih mjesta. U nastavku donosimo detaljan pregled novih mjera pomoći gospodarstvu:

 • Povećanje minimalne naknade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta s 3 250 HRK na 4 000 HRK za travanj i svibanj
 • Poslodavci koji koriste potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim oslobođeni su plaćanja socijalnih davanja za radnike kojima se isplaćuje minimalna naknada, oko 1 460 HRK po radniku
 • Odgoda plaćanja poreza na dodanu vrijednost, odnosno plaćanje Pdv-a po naplati računa, a ne prilikom izdavanja. Obveza za Pdv se ne otpisuje
 • Odgoda plaćanja poreza na dobit, dohodak i doprinose za iduća tri mjeseca (travanj, svibanj i lipanj). Plaćanje će se vršiti u ratama do 24 mjeseca bez obračuna kamata. Odnosi se na poduzetnike s padom prihoda između 20 i 50%.
 • Poduzetnici koji imaju prihode manje od sedam i pol milijun kuna, a imaju pad prihoda veći od 50 posto, u potpunosti se oslobađaju od plaćanja poreznih obaveza. One tvrtke koje ostvaraju više od 7,5 milijuna kuna oslobađaju se poreznih obveza proporcionalno padu prihoda.
 • Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. odgađa se na 30. lipnja i ukida se plaćanje naknade Fini za objavu izvještaja
 • Minimalno 60% poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda mora se naručiti od hrvatskih poljoprivrednika ili prerađivača.

Očuvanje radnih mjesta

Kada gledamo sve mjere pomoći gospodarstvu, trenutno najvažnija i jedina konkretna mjera Vlade je upravo mjera za očuvanje radnih mjesta. Prijaviti se mogu svi poslodavci koji su direktno ugroženi epidemijom koronavirusa. Prijave se vrši preko stranica HZZ-a, moguće je predati zahtjev online i nema vremenskog ograničenja prijave kao ni najbržeg prsta. Visina subvencije iznosi 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu.

Detaljnije o ovoj mjeri možete pročitati na sljedećem LINKU.

Hamag Bicro zajmovi za obrtna sredstva

Druga vrlo važna mjera koja je aktivna je mogućnost vrlo jednostavnog apliciranja na zajmove iz programa Hamag Bicro-a za obrtna sredstva. Moguće je aplicirati za maksimalno 25 000 Eura u protuvrijednosti u kunama, uz kamatnu stopu od 0,5-1% ovisno o stupnju razvijenosti. Prihvatljivi troškovi su, za razliku od prijašnjeg programa, i svi troškovi nastali 3 mjeseca prije predaje zahtjeva. Rok korištenja zajma je 3 mjeseca uz poček od 12 mjeseci i maksimalan period od 3 godine uključujući poček. Ova mjera je pohvalna jer je maksimalno pojednostavnila proces prijave i mikro i mali poduzetnici mogu u kratkom periodu doći do nasušno potrebnih novčanih sredstava za očuvanje likvidnosti poslovanja.

Nova kreditna linija HAMAG-BICRO-a po Programu “COVID-19 zajam za obrtna sredstva” – mjere pomoći gospodarstvu i poduzetnicima u očuvanju likvidnosti poslovanja

Mikro, mali i srednji poduzetnici koji mogu dokazati kako je koronavirus imao negativni utjecaj na njihovo poslovanje mogu aplicirati za ovaj zajam.

Uvjeti:

 • iznos zajma: do 750.000,00 kn
 • kamtna stopa: 0,25%
 • rok otplate: do 5 godina uključujući poček
 • rok korištenja: do 6 mjeseci
 • poček: do 12 mjeseci
 • instrumenti osiguranja: zadužnica korisnika zajma

Detaljnije o navedenom programu pročitajte u našem članku o Hamag Bicro zajmovima.

Ostale ključne mjere - odgoda plaćanja poreza

Prve dvije mjere pomoći gospodarstvu su vrlo konkretne i mogu pomoći poduzetnicima u kratkom roku, posebno mjera za očuvanje radnih mjesta. Od ostalih donesenih i aktivnih mjera možemo izdvojiti odgodu poreza na dohodak, dobit i doprinosa za sljedeća tri mjeseca. Pravo na odgodu imaju svi poduzetnici koji nemaju dug prema državi i koji mogu dokazati da je njihovo poslovanje u problemima zbog pandemije koronavirusa i sigurnosnih mjera koje su uvedene.

Uvjeti koje morate zadovoljiti kako bi mogli  odgoditi plaćanje PDV-a:
 • na dan podnošenja zahtjeva morate imati podnesene sve porezne prijave i podmirene sve dospjele obveze
 • u samom zahtjevu morate dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza, odnosno morate navesti pad prometa u ožujku u odnosu na isti mjesec 2019. ili pak opisati i obrazložiti zašto očekujete pad prometa u sljedeća tri mjeseca
 • prošle godine imali ste prihode do 7,5 milijuna kuna pod uvjetom da vam je porez obračunat prema izdanim računima

Prijavu možete podnijeti preko sustava eporezna, a detaljnije informacije o odgodi plaćanja porezna možete pronaći na službenim stranicama Porezne uprave. 

Odgoda plaćanja kreditnih obveza

Hamag Bicro i Hbor su uveli moratoriji na kreditne obveze. Hamag Bicro je uveo moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongira otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo. Hbor je pak kao prvu mjeru, uveo moratorij u trajanju od tri mjeseca na obveze dospjele nakon 29. veljače 2020. Ako negativan utjecaj pandemije COVID – 19 virusa (koronavirusa) na gospodarstvo potraje dulje, postoji mogućnost produljenja trajanja razdoblja moratorija. Klijenti za vrijeme trajanja moratorija neće biti u obvezi plaćati glavnicu, kamate i naknade, a dospjele obveze klijenti će nakon završetka razdoblja moratorija moći beskamatno otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata.

S klijentima kojima krajnji rok otplate kredita završava unutar tog razdoblja, način otplate individualno će se regulirati. Ova mjera primjenjuje se na sve klijente HBOR-a, neovisno o tome je li im kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka. Korisnici kojima je kredit po programima HBOR-a odobren putem poslovne banke sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti poslovnoj banci putem koje je odobren kredit. 

Očekuje se i da poslovne banke uvedu slične moratoriji na kredite kako za poslovne subjekte tako i za sve klijente privatnog sektora.

Mjere pomoći gospodarstvu - što uskoro možemo očekivati

MINISTARSTVO TURIZMA

Možda i najugroženiji sektor u Hrvatskoj je upravo turistički sektor i ugostiteljska djelatnost.

Dosadašnje mjere ministarstva turizma odnose se na odgode ili oslobađanje plaćanja plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal) te odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima. Plaćanje svih koncesija je odgođeno do 30.11.2020. godine

Informacija o paušalnoj pristojbi će biti provedena preko sustava eVisitor stoga se navedene osobe ne moraju nigdje javljati, odnosno obrada podataka će biti automatska preko sustava eVisitor. Detaljnije o odgodama plaćanja paušalnog poreza i naknada za koncesiju možete pročitati na sljedećem Linku.

Ministarstvo turizma također je objavilo kako je u tijeku prilagodba programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ za 2020. godinu namijenjen turističkom sektoru. Program bi trebao biti prilagođen novonastaloj situaciji, a očekujemo i značajno povećanje ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju poduzetnicima u turizmu. Informacije vezane za navedeni program možete pratiti na stranicama ministarstva turizma.

HBOR

Najava novih kredita za likvidnost koji će se poduzetnicima odobravati u suradnji s poslovnim bankama. Krediti će se odobravati uz povoljnu kamatnu stopu, a sredstva će biti namijenjena financiranju osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon). Očekuje se da će poduzetnici moći aplicirati na kredite do 100 000 Eura.

Poduzetnici će se sa zahtjevima za nove kredite za likvidnost moći javiti poslovnoj banci koja će u suradnji s HBOR-om odobravati sredstva.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Za poljoprivrednike također je pripremljeno nekoliko mjera pomoći, ali ipak još uvijek nedovoljno. Očekujemo da će i za ovaj sektor uskoro biti donesene konkretne mjere pomoći gospodarstvu u sektoru poljoprivrede.

 • Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade drva
 • Primjena dodatnog mehanizma fleksibilnosti između fondova za povećanje proizvodno vezanih plaćanja ili uvođenje interventnih mjera (tov junadi, krave u proizvodnji mlijeka, ovce i koze, voće i povrće, šećerna repa, krmno proteinsko bilje, krave dojilje)
 • Odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja te investicijskih projekata iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina

Detaljnije možete pogledati na LINKU.

EU FONDOVI I NATJEČAJI

Trenutno su skoro svi projekti financirani iz EU fondova stavljeni na čekanje što je potpuno očekivano i razumno. Provedba postojećih projekata je produžena, dok najavljeni projekti čekaju bolja vremena. Ipak, s obzirom na trenutnu situaciju, novci iz europski fondova će nam biti potrebniji više nego ikada. Stoga ako niste do sada planirali aplicirati na neki od natječaja, razmislite da ipak iskoristite potpore i na taj način doprinesete povećanju gospodarskih aktivnosti u vrlo vjerojatno jako teškoj godini koja je ispred nas.

U nastavku donosimo kratki pregled trenutno otvorenih i očekivanih natječaja:

ZAKLJUČAK

Iako je Vlada jako brzo reagirala i donijela određene mjere pomoći gospodarstvu, većina stručnjaka se slaže da će trebati puno više pomoći poduzetnicima s obzirom na situaciju bez presedana u novijoj povijesti. Otpis poreza i doprinosa za period u kojem je gospodarstvo potpuno stalo je prva mjera koju privatni sektor očekuje. Likvidnost u vremenu bez ikakvih ili vrlo malih prihoda je ključna za spas gospodarstva i trenutne mjere i nove kreditne linije neće biti dovoljne za mnoge poduzetnike. Stoga očekujemo da će Vlada sljedeći tjedan usvojiti novi niz precizno usmjerenih i ciljanih mjera za spas privatnog sektora od kojeg ovisi cjelokupno gospodarevo.

Uz već postojeće mjere pomoći gospodarstvu od kojih su neke vrlo konkretne, dodatni instrumenti za brzu likvidnost, otpis poreznih obveza, bespovratne potpore za sve ugrožene djelatnosti i subjekte najvažnije su mjere pomoći gospodarstvu koje su neophodne i koje su već trebale biti usvojene.

Usvojene su nove mjere pomoći gospodarstvu koje možete detaljno vidjeti u tekstu iznad. Vlada je poslušala većinu prijedloga poduzetnika te su mjere pomoći u najvećoj mjeri usmjerene u očuvanje radnih mjesta. Također, uskoro kreće i novi program Hamag Bicroa za obrtna sredstva u iznosu od 750 000 HRK.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na nekih od instrumenata pomoći slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: Ministarstvo turizma, Ministarstvo poljoprivrede, Porezna uprava, Hamag Bicro, Hbor, HZZ.