Najava Javnog natječaja za mjeru Ulaganje u vinarije i marketing vina i Restrukturiranje i konverzija vinograda

Ulaganje u vinograd i marketing vina

Ulaganja u vinarije i marketing vina

Najava Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina (u daljnjem tekstu: Ulaganja) u veljači 2021. godine.

Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini Podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%).

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi:

  • izgradnje/poboljšanja, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi prenamjene u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte uključujući i kupnju zemljišta kao jedne od aktivnosti u okviru projekta s ciljem izgradnje vinarije i/ili prezentacijskog i/ili prodajnog objekta,
  • troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti,
  • opći troškovi povezani s izgradnjom/poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme,
  • troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova

Prihvatljivi korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su:

  • poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave),
  • organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Restrukturiranje i konverzija vinograda

Najava Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda (u daljnjem tekstu: Restrukturiranje) u veljači 2021. godine

Razina potpore iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage te za troškove doprinosa u naravi.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR.

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od 750.000 EUR uključujući i nadoknadu gubitka dohotka.

Korisnici mjere Restrukturiranje su vinogradari upisani u Vinogradarski registar (fizičke ili pravne osobe čije se gospodarstvo nalazi na području Republike Hrvatske i koji posjeduju površinu zasađenu vinovom lozom gdje se proizvodi tog područja upotrebljavaju za komercijalnu proizvodnju vinskih proizvoda, a površine vinograda su upisane u Vinogradarski registar).

Prihvatljivi troškovi unutar mjere Restrukturiranje su:

  • ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i
  • ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.

Korisnici mogu ostvariti i naknadu za gubitak dohotka (u obliku financijske naknade ili prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na neki od navedenih Programa ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte:

Kontakt Split: 098 160 1261

Kontakt Zagreb: 098 923 1979

Izvor: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju