Svrha ovog Natječaja je pomoć za mala poljoprivredna gospodarstava u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Potpora – 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

Ukupna sredstva- 279.000.000,00 kuna

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura., organizacijskih oblika:

a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Aktivnosti prihvatljive za potporu su:

– kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja

– kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

– kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

– kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

– građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

– stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU

– operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Dodatne bodove možete ostvariti u slučaju da se:
  • Aktivnosti iz poslovnog plana odnose se na ekološku proizvodnju
  • Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade
  • Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju ulaganja u obnovljive izvore energije

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a, od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00:00 sati.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

Izvor(www.strukturnifondovi.hr)

Aditus Pro