mala poljoprivredna gospodarstava

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Odgovori