Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja

ruralni razvoj bespovratna sredstva

Svrha ovog natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore  iznosi 75.000.000 kuna.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR.
Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga mogu ostvariti potporu do najviše 200.000 EUR.

U sklopu ovog Natječaja prihvatljivi su projekti za ulaganja u objekte za proizvodnju ulja od:

  • maslina
  • tikva (buča) uljarica i
  • voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća

  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: Prilog I. Ugovoru), prije objave Natječaja, uključujući početnike
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicim
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i početnika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore.
Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

(Izvor: www.ruralnirazvoj.hr)