Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poprivrednim proizvodima“ – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka

ruralni razvoj

Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poprivrednim proizvodima“ – PRERADA MLIJEKA

Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 1.000.000 EUR, a intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 75.000.000 kuna.

Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR. Korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga mogu ostvariti potporu do najviše 200.000 EUR.

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća:

  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji prije objave Natječaja, uključujući početnike
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivi troškovi su:

  • prihvatljivi opći troškovi
  • prihvatljivi nematerijalni troškovi
  • prihvatljivi materijalni troškovi.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati. Za sve ostale informacije slobodno nas kontaktirajte.