Natječaj za tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

forest 348995 640 e1642165920159

SVRHA NATJEČAJA

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Natječaj za tip operacije 8.6.2

Ukupan iznos raspoloživih sredstava:
147,000,000,00

HRK
 • IZNOS POTPORE: OD 10.000,00 DO 1.000.000,00 EURA
 • INTENZITET POTPORE: 50 %
 • ROK ZA PRIJAVU: OD 15. 2. 2022 DO 5. 5. 2022
OBJAVLJEN
Dana
Sati
Minuta

PRIHVATLJIVI KORISNICI - TKO MOŽE APLICIRATI

 • Obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća
 • Korisnik mora biti registriran za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Obrtu mora područje C, odjeljak 16 biti pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru, a pravnim osobama mora biti glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata
 • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 • Zahtjev za potporu korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu unutar tipa operacije 8.6.2 ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu.
 • Rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema ne smiju biti stariji od četiri godine. Prodavatelj rabljenih strojeva, alata, uređaja ili opreme mora dostaviti izjavu o porijeklu te izjavu da kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme nije sufinancirana bespovratnim nacionalnim ili EU sredstvima.
 • Korisnik mora dokazati da ulazna količina drvne sirovine – oblovine u zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu nije bila veća od 10.000 m³ godišnje
 • Korisnik je vlasnik zemljišta lokacije ulaganja odnosno građevine koja je predmet ulaganja ili mora dokazati pravni interes. U slučaju ulaganja u izgradnju ili rekonstrukciju građevine koja nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o osnivanju prava građenja sklopljen s vlasnikom zemljišta/postojeće građevine na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja zahtjeva za potporu i upisan u zemljišne knjige.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • STROJEVI I OPREMA ZA MANIPULACIJU I SKLADIŠTENJE OBLOG DRVA NA STOVARIŠTU I NJEGOVU PRIPREMU ZA PILJENJE
 • STROJEVI ZA PRIMARNU PILANSKU OBRADU DRVA (ZA PILJENJE OBLOG DRVA)
 • STROJEVI ZA SEKUNDARNU PILANSKU OBRADU DRVA (ZA DALJNJU OBRADU PILJENOG DRVA)
 • OPREMA ZA MANIPULACIJU, MJERENJE, RAZVRSTAVANJE, EVIDENCIJU I SLAGANJE PILJENE GRAĐE
 • STROJEVI, ALATI, UREĐAJI I OPREMA ZA PROIZVODNJU BLANJANOG DRVA I DRUGIH DRVNIH PROIZVODA
 • RADNI ALATI
 • UREĐAJI ZA PRIPREMU I ODRŽAVANJE RADNIH ALATA
 • UREĐAJI I OPREMA ZA TRANSPORT SITNOG I KRUPNOG DRVNOG OSTATKA
 • KUPNJA STROJEVA, ALATA, UREĐAJA I OPREME ZA PROIZVODNJU PELETA, BRIKETA I CIJEPANOG OGRJEVNOG DRVA (BRIKETIRKE, PELETIRKE ITD.)
 • INSTALACIJA I/ILI KUPNJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA U POSTUPCIMA PRIDOBIVANJA DRVA I PREDINDUSTRIJSKE PRERADE DRVA
 • IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA TE KUPNJA NOVE I RABLJENE OPREME ZA PROIZVODNJU, SUŠENJE, PARENJE, SKLADIŠTENJE I ZAŠTITU DRVNIH PROIZVODA I DR. (SUŠARE, PARIONICE, SILOSI, SKLADIŠTA ZA DRVNU SJEČKU, UTOVARIVAČI, ATOMIZERI ITD.)
 • NEMATERIJALNA ULAGANJA

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na  Natječaj 8.6.2 ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za aktualne i nadolazeće natječaje i među prvima saznati sve o mogućnostima bespovratnog financiranja molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti i planiranih ulaganja.

Izvor: ruralni razvoj