Natječaji u najavi - 6.3.1. i 6.1.1.

Natjecaji 6.3.1 i 6.1.1.

6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

SVRHA NATJEČAJA

Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

 

Prihvatljivi korisnici: Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

 • samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
 • trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 • zadruga registrirana za obavljanje  poljoprivredne djelatnosti

Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR

Ukupan iznos:  112.500.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: 15.000 EURA

Očekivani datum objave: rujan 2021. godine

Korisnik u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva, pojedinosti djelovanja (opis aktivnosti) kojima će ostvariti cilj povećanja proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata za najmanje:

 • 4.000 EUR-a u sektoru stočarstva uključujući peradarstvo
 • 2.000 EUR-a u sektoru voća i/ili povrća i ostalih sektora u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu

6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“

SVRHA NATJEČAJA

Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Prihvatljivi korisnici: Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju. Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

 • obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili
 • obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
 • trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 EUR do 49.999 EUR

Ukupan iznos: 152.563.412,00 HRK

Bespovratna sredstva: 50.000/20.000 EURA

Očekivani datum objave: rujan 2021. godine

Uvjeti prihvatljivosti - Mladi poljoprivrednik

 • Ako u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt nije postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, zahtjev za potporu podnosi mladi poljoprivrednik. Ako je u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt već postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, zahtjev za potporu podnosi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, odnosno obrt. Mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti mora biti upisan kao odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno zahtjev za potporu mora podnijeti trgovačko društvo.
 • Mladi poljoprivrednik je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu ili još nije postavljen kao nositelj/odgovorna osoba, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri (3) mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju.
 • Ako je mladi poljoprivrednik već bio nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva (uključujući i gospodarstvo za koje podnosi zahtjev za potporu na ovaj Natječaj) ne smatra se da je po prvi puta postavljen kao nositelj/odgovorna osoba.
 • ako je mladi poljoprivrednik istovremeno nositelj OPG/obrta i odgovorna osoba u pravnoj osobi prihvatljiv je s PG-om u kojem je po prvi puta postavljen kao nositelj/odgovorna osoba
 • Korisnicima koji traže iznos potpore od 20.000,00 EUR-a se najmanje jedna aktivnost iz poslovnog plana odnosi na ulaganja u obnovljive izvore energije (sunce, biomasa), pri čemu se proizvedena energija mora koristiti u svrhu primarne poljoprivredne proizvodnje
 • Ako korisnik traži potporu od 50.000,00 EUR-a u obvezi je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme u gospodarstvu za koje je ostvario potporu te:
  • ako je poljoprivredno gospodarstvo OPG – biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i to mora ostati najmanje tri godina nakon konačne isplate potpore
  • ako je poljoprivredno gospodarstvo obrt – biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik te obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi nesamostalne djelatnosti i poljoprivreda mu mora ostati pretežita djelatnost najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore
  • ako je poljoprivredno gospodarstvo pravna osoba, poljoprivreda joj mora ostati glavna djelatnost i mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen na puno radno vrijeme (mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi nesamostalne djelatnosti) najkasnije prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i to mora ostati najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore
 
 

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na neki od najavljenih Natječaja ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeće natječaje i među prvima saznati sve o mogućnostima bespovratnog financiranja molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti i planiranih ulaganja.

Izvor: esavjetovanje