Konzultantske usluge. Priprema i provedba EU projekta - Partnerstvo stisak ruke

Konzultantske usluge pripreme i provedbe EU projekta , izrada poslovnih planova i investicijskih studija. Krediti HBOR i Hamag-Bicro. Usluge digitalnog oglašavanja.

Odgovori