Predmet Poziva

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Svrha (cilj) Poziva

Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

– najniži iznos 80.000,00 HRK
– najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća
Ukupna alokacija: 200.000.000,00 HRK

INTEZITET POTOPRE

INTEZITET POTPORE UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVAJEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
najviše 80% prihvatljivih troškovaI. i II. skupini JLS
najviše 75% prihvatljivih troškovaIII. i IV. skupini
najviše 70% prihvatljivih troškovaV. i VI. skupini
najviše 65% prihvatljivih troškovaVII. I VIII. skupini.

 

Prihvatljivi troškovi:

  • Troškovi nabave standardnih i out-of-box9 softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…);
  • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše godine dana od dana nabave);
  • Troškovi za korištenje SaaS11 (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
  • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme (hardware12), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
  • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
  • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
  • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od 9. srpnja 2018. godine) do iznosa 15.000,00 HRK;
  • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK;
  • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti, sukladno poglavlju 5.6 ovih Uputa do iznosa 5.000,00 HRK;
  • Nepovrativ PDV, tj. nepovrativ porez na dodanu vrijednost.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr