Predmet Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Svrha (Cilj) Poziva: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna.
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

 • za mikro i malo poduzeće 85 %
 • za srednje poduzeće 65 %.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju izradu, razvoj i/ili nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje; kao i implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.
Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

Prihvatljivi troškovi:

 1. Troškovi nabave standardnih i out-of-box9 softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika). Uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…);
 2. Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
 3. Troškovi za korištenje SaaS11 (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
 4. Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
 5. Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 6. Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
 7. Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;
 8. Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK;
 9. Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti,

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 53.200.000,00 HRK

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

Izvor(www.strukturnifondovi.hr)