DONOSIMO DETALJAN VODIČ ZA POTPORE ZA DIGITALIZACIJU POSLOVANJA U 2022. GODINI

Potpore za digitalizaciju poslovanja

POTPORE ZA DIGITALIZACIJU POSLOVANJA - ŠTO NAS SVE ČEKA U 2022. GODINI OD POTPORA ZA DIGITALIZACIJUA

CILJ NATJEČAJA

Kroz potpore za digitalizaciju poslovanja cilj je podržati ulaganja u digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Ova investicija će omogućiti povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa.

Bespovratna potpora za digitalizaciju poslovanja osigurava financijska sredstva za provedbu digitalnih rješenja na temelju detaljnog istraživanja potreba digitalizacije. Istraživanje se može financirati putem vaučera za strategiju digitalne transformacije ili iz drugih izvora.

Prihvatljivi projekt digitalizacije poslovanja uključuje sljedeće:
(a) uvođenje novog načina poslovanja poduzeća i
(b) vidljivo poboljšanje u pogledu novih proizvodnih sposobnosti ili mogućnosti isporuke ili poslovnih praksi.

Ciljana skupina: Mikro, mali, srednji poduzetnici (do 249 zaposlenih)

Ukupan iznos:  206.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: do maksimalno 750.000 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: nabava opreme i softvera, edukacija zaposlenika, trošak plaće za razdoblje rada na projektu, režijski troškovi, konzultantske usluge..

Rok za prijavu: 12.08.2022.

Prihvatljivi troškovi:

 • ulaganja u opremu i softvere
 • ulaganja u edukacije zaposlenika
 • troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga
 • dodatni režijski troškovi i ostali izdatci poslovanja

Prihvatljive su aktivnosti kojima se uvodi novi način poslovanja ili novi organizacijski postupak.

Neki od primjera uvođenja novih proizvodnih postupaka ili načina isporuke:

 • projektiranje, postavljanje i/ili konfiguriranje novog postupka proizvodnje ili isporuke ili sustava
 • (razvoj (ili nerutinsko prilagođavanje) softverskih sustava za novi postupak proizvodnje ili isporuke, uključujući digitalizaciju postojećih proizvoda
 • značajna automatizacija postojećih ručnih sustava proizvodnje ili isporuke radi potrebe skaliranja.


Neki od primjera uvođenja novog organizacijskog postupka:

 • uvođenje sustava inovacija ili kontinuiranog poboljšanja širom organizacije,
 • uvođenje novih načina razvoja proizvoda ili usluga ili digitalizaciju postojećih proizvoda koji su projektirani i stvoreni u suradnji s kupcem/dobavljačem/partnerom,
 • provedbu novih modela poslovanja ili povećanja vrijednosti koji se značajno razlikuju od postojećih.

Vaučeri za digitalizaciju

Svrha vaučera za digitalizaciju

Svrha vaučera za digitalizaciju je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije. Vaučeri će se moći iskoristiti za provedbu specijaliziranih osposobljavanja, digitalni marketing i druge usluge. Ovaj će se program razvijati u uskoj suradnji s poduzećima, centrima izvrsnosti i davateljima tercijarnog obrazovanja kako bi se stvorilo vrhunsko okruženje koje će privući mlade talentirane pojedince i iskusne mentore te zadržati buduću stručnu radnu snagu.

Korištenje jedne vrste vaučera nije preduvjet za korištenje druge vrste vaučera. Društvo može iskoristiti najviše 2 vrste vaučera po pozivu.

Vaučeri za poboljšanje digitalnih vještina

Prihvatljivi troškovi:

 • edukacija stručnjaka za dizajn softvera
 • umjetnu inteligenciju i sigurnost
 • edukaciju stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku

Maksimalni iznos vaučera: 75.000 kn
Ukupan proračun 14.500.000 kn

Svrha Vaučera: Pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja.

Vaučeri za digitalnu transformaciju

Prihvatljivi troškovi:

 • izrada strategije digitalne transformacije,
 • vanjske usluge.
 • usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa

Maksimalni iznos vaučera: 76.000 kn
Ukupan proračun 9.000.000 kn

Svrha Vaučera: Oomogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skladu s odgovarajućim čimbenicima koji su nužni za digitalizaciju njihovih poslovanja. Poduzeća također mogu iskoristiti sredstva za potporu razvoju i jačanju kapaciteta u vezi s korištenjem interneta kao djelotvornog kanala za razvoj poslovanja.

Vaučeri za digitalni marketing

Prihvatljivi troškovi:

 • izrada web stranica,
 • izrada i testiranje mobilnih aplikacija,
 • izrada online trgovina i platformi za rezervacije
 • uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima

Maksimalni iznos vaučera: 75.000 kn
Ukupan proračun 15.000.000 kn

Svrha Vaučera: Omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skladu s odgovarajućim čimbenicima koji su nužni za digitalizaciju njihovih poslovanja. Poduzeća također mogu iskoristiti sredstva za potporu razvoju i jačanju kapaciteta u vezi s korištenjem interneta kao djelotvornog kanala za razvoj poslovanja.

Vaučeri za kibernetičku otpornost

Prihvatljivi troškovi:

 • Izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća
 • Provjera propusnosti podataka
 • Penetracijska ispitivanja

Maksimalni iznos vaučera: 110.000 kn
Ukupan proračun 22.000.000 kn

 

Vaučeri za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga

Prihvatljivi troškovi:

 • usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa.

Maksimalni iznos vaučera: 150.000 kn
Ukupan proračun 14.500.000 kn

Svrha Vaučera: Podržati istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari (engl. Internet of Things), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju velike podatke (engl. Big Data), simulacijskih modela, virtualne i proširene stvarnosti, ugrađenih sustava.

OSTALI NATJEČAJI KOJI NISU PRIMARNO USMJERENI NA DIGITALIZACIJU POSLOVANJA ALI POTIĆU ULAGANJE U DIGITALIZACIJU

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na neki od najavljenih Natječaja ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Ako se želite kvalitetno pripremiti za nadolazeće potpore za digitalizaciju poslovanja i među prvima saznati sve o svim mogućnostima bespovratnog financiranja u 2022. godini molimo da nam pošaljete poruku s osnovnim informacijama koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

Sve informacije su informativnog karaktera.

IZVOR: NPOO

ADITUS PRO

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr