Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Povećanje energetske učinkovitosti

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Glavni ciljevi SC 4b2

„Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam,  trgovina)“OPKK su povećanje učinkovitosti korištenja energije privatnog

uslužnog sektora turizma i trgovine omogućujući pružanjejednake kol ičine rezultata (usluga) korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem ( prebacivanjem na ) nove sustave za korištenje energije iz OIE.

Poziv se odnosi na privat ni uslužni sektor, odnosno na djelatnosti usektorima turizma (smještaj, priprema i usluživanje hrane i pića, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge) i trgovine(trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima, popravak motornih vozila i motocikala, trgovina na veliko i trgovina na malo, osim trgovine duhanom i duhanskim proizvodima).

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 220 tisuća kuna.

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 13 milijuna kuna.

Ukupni iznos potpore je 76 000 000 kuna.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA:

od 15. lipnja 2018. godine do 21. rujna 2018. godine.

Maksimalni intenzitet potpore EFRR prema veličini poduzeća

Kategorija aktivnosti / vrsta potporeMikro i malo poduzećeSrednje poduzećeVeliko poduzeće
Priprema projektne i ostale projektno-tehničke dokumentacije 85% prihvatljivih troškova85% prihvatljivih troškova85% prihvatljivih troškova
Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost85% prihvatljivih troškova85% prihvatljivih troškova85% prihvatljivih troškova
Mjere energetske učinkovitosti65% prihvatljivih troškova65% prihvatljivih troškova45% prihvatljivih troškova
Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju80% prihvatljivih troškova70% prihvatljivih troškova60% prihvatljivih troškova
Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije80% prihvatljivih troškova, 65% prihvatljivih troškova70% prihvatljivih troškova, 55% prihvatljivih troškova60% prihvatljivih troškova, 45% prihvatljivih troškova

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA:

  • mikro, mala, srednja i velika poduzeća kojima jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravljaju s manje od 25% kapitala ili glasačkih prava
  • poduzeća registrirana, najmanje godinu dana, za djelatnosti razvrstane u NKD 2007 i to u:
  1. području G, odjeljci 45, 46, 47 (osim djelatnosti 46.17, 46.21 46.35, 46.39, 47.11, 47.26 i 47.81);
  2. području I, odjeljci 55 i 56 i područje N odjeljak 79

Prijave na Poziv zaprimaju se od 15. lipnja 2018. do 21. rujna 2018. godine.

Za sve ostale detalje slobodno nas kontaktirajte. Aditus Projekt

(Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-u-usluznom-sektoru-turizam-trgovina/)