Predmet Poziva

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu  informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Svrha (cilj) Poziva

Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Prijavitelji:

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti uključuju softversko unapređenje minimalno jednog
poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje
ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom,
logistika, marketing, nabava i prodaja.
 
Prihvatljive projektne aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje

Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

 

Veličina poduzetnika

Intenzitet potpore

Mikro i malo poduzeće

do 65 % prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće

do 50 % prihvatljivih troškova

 

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

– najniži iznos 100.000,00 HRK

– najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi troškovi

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, AFC, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…);

Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);

Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (do godine dana od dana uvođenja usluge);

Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;

Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);

Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;

Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;

Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta, usluge financijske revizije do iznosa 15.000,00 HRK;

Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti, sukladno poglavlju 5 .6 ovih Uputa

 
Indikativan datum objave: 29.06.2018.
 
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.