Predmet Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga.

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Najviši iznos vaučera ovisi o prihvatljivim troškovima pojedinačnog projektnog prijedloga. Iznos vaučera ne može biti manji od 15.000,00 HRK niti viši od 100.000,00 HRK.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuju se slijedeći intenziteti potpora:

 • najviše 85% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. JP(R)S
 • najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u II. skupini JP(R)S
 • najviše 75% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. skupini JP(R)S
 • najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u IV. skupini JP(R)S

Prihvatljive projektne aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva podrazumijevaju izradu i/ili unapređenje jedne ili više domena, a odnose se na sljedeće:

 • Poslovne web stranice
 • E-commerce
 • M-commerce;

U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za usluge koje obuhvaćaju više aktivnosti, ali samo kod jednog pružatelja usluga. Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje usluga više pružatelja usluga.

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom/razvojem/nabavom IKT poslovnih rješenja (software, hardware, cloud) namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Prihvatljive kategorije troškova:

Projektni prijedlozi moraju sadržavati jednu ili više  prihvatljivih kategorija troškova:

 • Izrada poslovnih web stranica
 • Unapređenje poslovnih web stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete
 • Izrada i/ili unapređenje web shopa s implementacijom online metode plaćanja;

te uz obvezne, mogu sadržavati jednu ili više prihvatljivih kategorija troškova:

 • Usluga optimizacije domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika),
 • Izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi i kartice lojalnosti),
 • Troškovi najma domene, servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti do godine dana od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge)

Za sve ostale informacije slobodno nas kontaktirajte.