Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ za 2019. godinu.

Konkurentnost turističkog gospodarstva - hrvatski otoci
PREDMET PROGRAMA
Dodjela bespovratnih sredstava kroz program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.
CILJEVI PROGRAMA
Sukladni su sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim akcijskim planovima i nacionalnim programima vezanim za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj (zeleni turizam) i razvoj posebnih oblika turizma(zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog).
Uz glavni cilj–povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
-poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
-novom zapošljavanju
-realizaciji novih investicija
-povećanju turističke potrošnje
-razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
-produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma
KORISNICI
 • Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • OPG-obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge

MJERE PROGRAMA

MJERA A – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:

Kroz mjeru A podupire se povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata vrste: hoteli, kampovi, ostali ugostiteljski objekti za smještaj i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, sufinanciranjem prihvatljivih projektnih aktivnosti, kao što su: podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, tematsko definiranje smještajnih kapaciteta, ulaganje u zeleno poduzetništvo, izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta u kontinentalnom dijelu Hrvatske, jadranskom zaleđu te na otocima gdje takvih sadržaja nema, aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja ili uređenje objekata za robinzonski i BIKE smještaj, povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, te razvoj etno, tradicijskih, lovnih, ribolovnih, konjičkih i drugih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima.

 • A1 – HOTELI
 • A2 – KAMPOVI
 • A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
 • A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)
IZNOS POTPORE:
A1   50.000,00 – 400.000,00 kuna
A2   50 000,00 – 300 000,00 kuna
A3   40 000,00 – 200 000,00 kuna
A4   30 000,00 – 150 000,00 kuna
INTEZITET POTPORE: 60%.

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Kroz mjeru B potiče se razvoj posebnih oblika turizma kao što su ciklo-turizam, aktivni i pustolovni kroz ulaganja u infrastrukturu, servise i opremu, uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, adrenalinske parkove, golf vježbališta, te promotivne aktivnosti za postojeću ponudu. Kroz ovu mjeru podupiru se i zabavni, adrenalinski i tematski parkovi, tradicijski mali ploveći hoteli, obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje, te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa.
 
IZNOS POTPORE:
20.000,00 – 200.000,00 kuna.
INTEZITET POTPORE: 60%.

MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST

Mjera C odnosi se na dostupnost i sigurnost turista, kroz sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima na otocima i na brodovima za krstarenje Jadranom, uz obveznu edukaciju djelatnika, te sufinanciranje inovativnih IT tehnologija vezanih za digitalnu interakciju s gostima, te aplikacije vezane za povećanje vidljivosti destinacijske ponude, posebnih oblika turizma, tematskih proizvoda i ruta.

1. Provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi, marine) na otocimai na brodovima za krstarenje Jadranom. Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova.

IZNOS POTPORE:
Najviši iznos potpore 25.000,00 kuna
INTEZITET POTPORE: 100%.
 
2. Ulaganje u inovativne IT tehnologije: web i mobilne aplikacije prilagođene mobilnim telefonima i tabletima (isključujući web stranice), čime će se ostvariti digitalna interakcija s gostima, ubrzavanje i pojednostavljivanje komunikacije s gostima.
IZNOS POTPORE:
20.000,00 – 100.000,00 kuna.
INTEZITET POTPORE: 60%.

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST

Mjera D odnosi se na prepoznatljivost, pa će se tako financirati plasman otočnih proizvoda kroz opremanje prodajno izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima, te realizacija tematskih ruta i kreiranje paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvodi“. Kroz ovu mjeru također će se sufinancirati veći međunarodni skupovi u Hrvatskoj koji su vezani za investicije u turizmu, kao i promotivne aktivnosti vezane za prepoznatljivost pojedinih posebnih oblika turizma udruženih subjekata na nacionalnoj razini.

 • Plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“.
 • Sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata.
 • Sufinanciranje promotivnih aktivnosti vezanih za prepoznatljivost pojedinih posebnih oblika turizma ili tematske ugostiteljsko turističke ponude za najmanje 20 poslovnih subjekata.
IZNOS POTPORE:
20.000,00 – 100.000,00 kuna.
INTEZITET POTPORE: 60%.

ISPLATA

Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela:
 • 60 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora.
 • ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom privremenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansnu isplatu te dokazima o plaćanju
Za potpore manje od ili jednake 50.000,00 kuna, odobrena sredstva će se isplaćivati u 100 % iznosu po zaključenju Ugovora.

OPĆI KRITERIJI ZA OCJENU PROJEKTA

 • važnost projekta za proširenje/poboljšanje turističke ponude i produljenje sezone
 • utjecaj projekta na uštede u poslovanju, samozapošljavanje, zadržavanje postojećih ili otvaranje novih radnih mjesta
 • realnost provedbe projektnih aktivnosti, mogućnosti za primjenu ideja, razina tehničke i druge prateće dokumentacije
 • važnost projekta za stvaranje uvjeta novih tržišnih segmenata za turiste s invaliditetom i posebnim potrebama
 • vrijednost projekta u smislu očuvanja tradicijskih/autohtonih vrijednosti, tradicijskog graditeljstva, kulturne baštine, očuvanja/uređenja okoliša
 • turistička razvijenost područja na kojem se projekt realizira, pri čemu veći broj bodova pripada turistički nerazvijenijim područjima (kontinentalni dio RH, osim grada Zagreba, jadransko zaleđe i otoci
 • inovativnost i kreativnost projekta i/ili važnost projekta za unapređenje prepoznatljivosti destinacijeili pojedine grupe proizvoda
 • postotak uloženih vlastitih sredstava u projektne aktivnosti iz predloženog troškovnika
 • rezultati rada i dosadašnje iskustvo u području ugostiteljstva i turizma

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave se obvezno podnose online, putem Prijavnog obrasca KTG/2019
koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva turizma u rubrici Javni pozivi.
 
Prijave temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 1.ožujka 2019. godine.
 
Detaljne informacije o natječaju „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, prihvatljivosti prijavitelja i izdataka možete pronaći na sljedećem linku.
 
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.