Razvojni krediti - Habor i Hamag Bicro.

IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I INVESTICIJSKIH STUDIJA ZA POTREBE APLICIRANJA ZA RAZVOJNE KREDITE HBOR-A I HAMAG BICRO-A.

Odgovori