Razvojni krediti - Habor i Hamag Bicro. Poslovni čovjek drži tablet iznad kojeg je kugla svijeta sa znakom ezra.

IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I INVESTICIJSKIH STUDIJA ZA POTREBE APLICIRANJA ZA RAZVOJNE KREDITE HBOR-A I HAMAG BICRO-A.

Odgovori