RURALNI RAZVOJ

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prijava na natječaj iz programa ruralnog razvoja

Ruralni razvoj - Kako se prijaviti na natječaj

U ovom tekstu pokušat ćemo vam ukratko objasniti kakva je procedura prijave na natječaje iz Programa ruralni razvoj. Program je podijeljen na 18 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće. Mi ćemo se ponajviše baviti mjerama 4 i 6 koje su namijenjene najširem broju korisnika.

Što trebate znati

Najveći dio dosadašnje alokacije, više od 35%, otpada na mjeru 4  razvoj koja se odnosi na ulaganje u fizičku imovinu. Korisnici mjera iz ruralnog razvoja su prvenstveno fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke grupe/organizacije. Kao i kod projekata u poduzetništvu, za uspješnu aplikaciju potrebno je zadovoljiti određene uvjete pojedinog natječaja.

Uvjeti se najčešće odnose na ekonomsku veličinu gospodarstva i podmirene obveze prema državi. Visine potpore variraju pa tako za neke pozive iz mjere 4 do sada se mogla dobiti potpora u iznosu do milijun eura. Mjera 4 iz Programa ruralni ima 4 podmjere od koje se svaka odnosi na određeni tip ulaganja o kojima ćemo kasnije.

Mjera 6 namijenjena je najširem broju korisnika jer obuhvaća male poljoprivrednike kojih ima najviše. Također namijenjena je i mladim poljoprivrednicima od 18 do 40 kao i pokretanju nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnom području. To se odnosi na ulaganje u mjesta koje prema popisu imaju manje od 5 000 stanovnika. Također se sastoji od 4 podmjere uz intenzitet potpore od 100% osim za podmjeru 6.4 gdje je intenzitet potpore 70%. Kod malih iznosa potpore uvjeti prihvatljivosti su blaži, dok za veće iznose i uvjeti postaju stroži.

Važno je naglasiti da se potpore odnose isključivo na  postojeća poljoprivredna gospodarstva. Također, provjerite i lokalne poticaje koje objavljuju općine i županije. Neke lokalne jedinice daju potporu za trošak konzultanata prilikom apliciranja na eu projekte. Ulaganje u eko proizvodnju vrlo često donosi dodatne bodove. Natječaji iz grupe 6 često raspisuju i lokalni Lag-ovi pa pratite i njihove objave i mogućnosti apliciranja.

AGRONET

Proces prijave se vrši preko sustava Agronet gdje prethodno otvarate profil gospodarstva ili proizvođačke grupe. Nakon toga dodajete modul ruralni razvoj u kojemu možete odabrati potporu na koju želite aplicirati. Nakon toga slijedi niz koraka koji zahtijevaju određene odgovore i unos informacija.

Najvažniji dio prijave je dokumentacija i poslovni plan koji popunjavate i učitavate u sustav na za to predviđeno mjesto. Kod zahtjevnijih natječaja svakako preporuka da angažirate za to stručnu osobu. Kada završite s popunjavanjem podnesete zahtjev za prijavu koji nakon toga isprintate, potpišete i pošaljete preporučenom poštom. Kao i kod svih natječaja dobro proučite upute za prijavitelje, kriteriji bodovanja i prilog koji se odnosi na obveznu dokumentaciju.

Za sve što vam nije jasno možete postavite službeno pitanje na ovom linku. Odgovore na pitanja svih ostalih korisnika također je poželjno proučiti, a to možete ovdje. Sve informacije vezane za natječaje iz poljoprivrede pratite na stranicama www.ruralnirazvoj.hr

Detalji

Nakon proteka rokova i zatvaranja natječaja slijedi proces bodovanja svih projektnih prijava prema unaprijed utvrđenim kriterijima i odabir najkvalitetnijih projekata. Procesi su spori pa od procesa prijave do dobivanja sredstava može proći i do godinu dana. Ekonomska veličina gospodarstva se ne smije smanjivati u odnosu na iskazanu veličinu za koju ste ostvarili bodove.

Kod natječaja s fiksnim iznosom potpore uvijek zatražite malo veći iznos. Jer u slučaju da vam neki trošak ne bude priznat odbit će vam prijavu. Proučite procedure propisane za postupke nabave kada je korisnik obvezan prikupiti i odabrati ponude koristeći Portal ponuda koji je sastavni dio AGRONET-a.

Ili možete potražite najbližeg konzultanta koji će sve odraditi umjesto vas.

NAJBLIŽI KONZULTANT: ADITUS PRO

Ruralni razvoj - animacija. čovjek lopatom grabi kovanice eura

Mjera 4 i Mjera 6 - podmjere i mogućnosti financiranja

Ruralni razvoj - Kako se prijaviti na natječaj

MJERA 4 – Ulaganje u fizičku imovinu
Podmjera 4.1.
Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
  • 4.1.1.Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.
  • 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
  • 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Podmjera 4.2. – Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
  • 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
  • 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Podmjera 4.3. – Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
  • 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
  • 4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta
  • 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu
Podmjera 4.4. – Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva
  • 4.1.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

Mjera omogućava brojna ulaganja u primarnu poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i u djelatnosti usmjerene ka navodnjavanju poljoprivrednih površina i očuvanja krajobraznih vrijednosti. Prikladna je za veća poljoprivredna gospodarstva s većim kapacitetima za provedbu.

M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 

6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Osobe starosti između 18 i 40 godina, potpora iznosi 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku. Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripada ekonomskoj veličini u rasponu od 8.000 do 49.999 EUR-a

6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području 

Prihvatljive su aktivnosti iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda. Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku. Ulaganje je prihvatljivo u mjestima do 5 000 stanovnika.

6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Mala poljoprivredna gospodarstva, čija je ekonomska veličina između 2.000 i 7.999 EUR-a. do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 15.000 EUR-a po korisniku

6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Prihvatljivi troškovi su iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda. Do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, između 3.500 – 200.000 EUR-a. Ulaganje je prihvatljivo u mjestima do 5 000 stanovnika.

Zbog čestih upita koje smo imali dodatno pojašnjenje za ulaganje kroz Program ruralni razvoj u turizam putem podmjera 6.2 i 6.4. Ulaganje je do sada bilo moguće isključivo u JLS koje prema popisu imaju manje od 5 000 stanovnika i pripadaju turističkom razredu C ili D. Minimalna ekonomska veličina mora biti za podmjeru 6.2. – 1000 Eura i za 6.4 – 2000 Eura. Ako ne zadovoljavate ove uvjete nije moguće aplicirati za ulaganje u turizam.

Detaljnije pročitajte u našem tekstu Mjere 6.2 i 6.4.

Nova mjera iz programa ruralnog razvoja je ulaganje u VINSKA OMOTNICA za period 2019-2023. Detaljnije o ovoj mjeri možete pogledati na sljdećem LINKU.

Za sve upite, pojašnjenja i informacije slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr

Plitvička jezera slapovi, ruralni razvoj ulaganje u turizam

Aktualni natječaji iz programa ruralni razvoj