Ruralni ravoj - polje trave

Izrada projekata i natječaja iz programa ruralni razvoj. Mjera 4 i mjera 6, pisanje i vođenje projekata, konzultantske usluge. Mjere iz programa ruralni razvoj RH

Odgovori