SOCIJALNI FOND- dijete u kolicima a žena iza njega i drži mu ruku na ramenu

SOCIJALNI FOND i socijalni projekti i natječaji. Operativni program učinkoviti ljudki potencijali 2014-2020-.

Odgovori