Ugradnja dizala - 2 dizala u zgradi

Dostupnost do stana – ugradnja dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama, uz sufinanciranje iz fondova EU.

Odgovori