Ulaganja u vinarije i marketing vina u 2021. godini

Ulaganja u vinarije i marketing vina u 2021. godini, vinski podrum, drvene bačve

Ulaganja u vinarije i marketing vina

Otvoren je javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina u 2021. godini, a rok za podnošenje prijava je 30. travnja 2021. godine.

Intenzitet potpore po projektu je:

 • EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe):
 • EUR 750.000 za velika poduzeća s manje do 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR;
 • EUR 550.000 za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više.

Razina potpore:

 • za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) iznosi 50% prihvatljivih troškova;
 • za velika poduzeća s manje do 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova;
 • za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova.

U slučaju da odluka o odobrenju projekta bude donesena do 15. listopada 2021. godine primijeniti će se uvećani intenzitet potpore:

 • za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) iznosi 70% prihvatljivih troškova;
 • za velika poduzeća s manje do 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 35% prihvatljivih troškova;
 • za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 34% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi:

 • izgradnje/poboljšanja, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi prenamjene u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte uključujući i kupnju zemljišta kao jedne od aktivnosti u okviru projekta s ciljem izgradnje vinarije i/ili prezentacijskog i/ili prodajnog objekta,
 • uređenje okoliša, manipulativnih površina i parkirališta na gospodarstvu te izgradnja pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu;
 • troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti,
 • opći troškovi povezani s izgradnjom/poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme,
 • troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova

Prihvatljivi korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su:

 • poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave),
 • organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Fizičke osobe moraju biti u sustavu poreza na dohodak ili dobit. Isto tako podnositelj mora dokazati sljedeće, da ima dostatne tehničke i financijske resurse:

 • da odabrani ponuditelji raspolažu resursima za izvođenje/ isporuku nuđenih roba, usluga i/ili radova koji su predmet projekta;
 • da ima vlastita sredstva u iznosu najmanje 50% od ukupnog iznosa prikazanih vlastitih sredstava i/ili da će pribaviti sredstva iz vanjskih izvora za financiranje projekta;
 • da je sposoban podmiriti obveze u roku njihova dospijeća.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu na navedeni Program ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas kontaktirajte:

Kontakt Split: 098 160 1261

Kontakt Zagreb: 098 923 1979

Izvor: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju