VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU

DIGITALNI MARKETING

Poziv za dodjelu sredstava „Vaučeri za digitalizaciju“

CILJ POZIVA:

Predmet Poziva – Programom vaučeri za digitalizaciju poticat će se ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), strategije za digitalnu transformaciju,
digitalni marketing, povećanje kibernetičke otpornosti sigurnosnim provjerama sustava i primjenu složenih digitalnih rješenja.

Svrha Poziva vaučeri za digitalizaciju je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

VRESTE VAUČERA:

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – 1.924.480 eura
 • Vaučer za digitalni marketing – 1.990.850 eura
 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – 1.194.500 eura
 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – 2.919.900 eura
 • Vaučer za složena digitalna rješenja – 1.924.480 eura

Ukupan iznos:  9.954.210 EUR

MAKSIMALAN IZNOS POTPORE:

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – 9.999,00 eura
 • Vaučer za digitalni marketing – 9.999,00 eura
 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – 9.999,00 eura
 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – 14.500,00 eura
 • Vaučer za složena digitalna rješenja – 19.900,00 eura
 •  

Intenzitete potpore: 60%

Rok za prijave:
1. rok od 01.06. do 07.07.2023. godine
2. rok od 01.11. do 01.12.2023. godine
3. rok od 01.03. do 01.04.2024. godine

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi po pojedinoj vrsti vaučera su

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

Prijavitelj u jednu prijavu može uključiti jednu ili više edukacija, pod uvjetom:
– da je najmanje 20% svih zaposlenika* uključeno u edukacije u sklopu vaučera
– da se edukacije održavaju uživo (uključujući on-line) i u realnom vremenu
– da je po završetku edukacije proveden test stečenog znanja/ispit o čemu je izdana potvrda za svakog polaznika
– da ukupno prihvatljivi troškovi edukacije za jednog zaposlenika iznose najviše 1.000,00EUR


*nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje

Vaučer za digitalni marketing

Aktivnosti ovog vaučera uključuju izradu internetskih stranica poduzeća, e-trgovine, m- trgovine, uključujući izradu i testiranje aplikacija za mobilnu trgovinu, nadogradnju postojećih rješenja – kanala poslovanja putem redizajna i dogradnje novim funkcionalnostima, kao i
otvaranje novih i unaprjeđenje postojećih kanala komunikacije te unaprjeđenje odnosa s kupcima.

Prihvatljive aktivnosti:

• Izrada internetskih stranica poduzeća uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane
pružatelja usluga u minimalnom trajanju 3 sata.
Izrada internetskih stranica poduzeća uključuje osiguranu prisutnost ključnih elemenata web stranice, prikladan i učinkovit sadržaj, tehničku ispravnost te edukaciju zaposlenika povezanu sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.
• Izrada landing stranice (pod-stranice mrežnih stranica prijavitelja) uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
• Izrada Mobilne aplikacije uključujući edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata. Svrha mobilne aplikacije je omogućiti funkcionalnosti s karakteristikama mobilnih uređaja koje ne pružaju web stranica ili internet trgovina. Uključuje korisničko iskustvo i vizualnu relevantnost, zakonsku usklađenost te omogućeno korištenje i pristup korisnicima s barem jednog velikog segmenta uređaja (npr. Android ili iOS), nekoliko oblika tehničke implementacije te sigurnost podataka i stabilan rad.
• Izrada web aplikacije u svrhu automatizacije poslovnih procesa, bolje komunikacije s klijentima i unapređenje poslovanja, jednostavnije obrade podataka, povezivanje s bazamapodataka i boljim praćenjem i analizom poslovnih procesa. Aktivnost može uključivati troškove usluge poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
• Izrada web stranice za e-trgovinu uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata. Web stranice za e-trgovinu trebaju omogućiti konfigurirane i integrirane načine plaćanja uinternetskoj trgovini, korištenje na svim vrstama uređaja te indeksiranost od strane glavnih tražilica, kao i omogućeno samostalno upravljanje sadržajem za korisnika.
• Upravljanje društvenim mrežama (minimalno 1 društvena mreža) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom
trajanju od 3 sata. Upravljanje društvenim mrežama treba uključiti odabir minimalno 1 društvene mreže sukladno potencijalnim klijentima i ponudi poduzeća, izradu strategije poslovanja na društvenim mrežama, kreiranje relevantnog sadržaja ovisno o odabiru društvene mreže, praćenje reakcija na objavljene sadržaje (statistike) i sl. te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata

Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije

Strategija digitalne transformacije poduzeća obuhvaća definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, te druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima – KPI).

Strategija digitalne transformacije treba biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća (na koja se strateška usmjerenja i na koje se postojeće strateške ciljeve odnosi), odnosno s poslovnim planom i ciljevima, u slučaju da poduzeće nema razvijenu poslovnu strategiju.

Aktivnost treba rezultirati jasnim akcijskim planom po kojem poduzeće može postupati kako bi nakon njegove provedbe moglo reći da se uspješno prilagodilo digitalnom dobu kroz uvođenje novih aplikacijskih rješenja, promjenu organizacijske kulture, optimizaciju procesa i druge načine.
Uvjeti:
– poduzeće mora imati najmanje 3 zaposlenih* na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) kako bi ostvarilo pravo na ovaj vaučer
*nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje

Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity)

Aktivnosti vaučera uključuju provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka, provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća. Također uključuju analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava te generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl. te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u minimalnom trajanju od 3 sata.
Napomena: prilikom pružanje usluge iz područja dijagnostike kibernetičke sigurnosti pružatelj usluge mora isporučiti sve navedene usluge.

Vaučer za složena digitalna rješenja

Aktivnosti koje se mogu financirati ovim vaučerom uključuju uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije, kao što su rješenja za industriju 4.0, razvoj mrežnih sustava i procesa, IoT (Interneta stvari), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju Big data (velike podatke), simulacijske modele, virtualnu i proširenu stvarnost, integrirane sustave (npr.: BI i analitika, Integracija tržišta (drop-shipping) barem na jednom velikom tržištu, planiranje resursa poduzeća, digitalna rješenja za produktivnost i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući i ključne pokazatelje – KPI za svako isporučeno rješenje te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga u pogledu usvajanja naprednih digitalnih vještina povezano sa svrhom vaučera u minimalnom trajanju od 6 sati.

Aktivnosti trebaju biti usklađene sa strategijom digitalne transformacije poduzeća, odnosno poslovnom strategijom poduzeća ukoliko poduzeće nema razvijenu strategiju digitalne transformacije.
Uvjeti:
– poduzeće mora imati najmanje 3 zaposlenih* na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) kako bi ostvarilo pravo na ovaj vaučer
*nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje

Neprihvatljive aktivnosti projekta

Sljedeće vrste aktivnosti nisu prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva:
– sve aktivnosti koje izlaze van okvira traženog vaučera, i/ili koje se odnose na usluge drugog/drugih pružatelja usluga
– dorada internetskih stranica prijavitelja, e-trgovine, m-trgovine i mobilnih aplikacija koje ne uključuju nadogradnju novih funkcionalnosti
– promotivne aktivnosti poduzeća i oglašavanje na društvenim mrežama (Google, Facebook i dr.)
– prihvatljive aktivnosti financirane u okviru poziva „Bespovratne potpore za digitalizaciju“(referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2. R3-I3.01)
– sve druge aktivnosti koje nisu navedene u poglavlju 2.8 Prihvatljive aktivnosti projekta i prihvatljivi troškovi ovih Uputa.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge da bi ostvarili potpore za natječaj Vaučeri za digitalizaciju ili za prijavu na neki od najavljenih Natječaja ili za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.

Molimo da nam prilikom slanja poruke napišete osnovne informacije koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

IZVOR: fondovieu.gov.hr

ADITUS PRO

info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr