Svrha (cilj) Poziva: Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Najviši iznos vaučera ovisi o prihvatljivim troškovima pojedinačnog projektnog prijedloga. Iznos vaučera ne može biti manji od 15.000,00 HRK niti viši od 100.000,00 HRK.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuju se sljedeći intenziteti potpora:
• najviše 85% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. skupini JP(R)S
• najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u II. skupini JP(R)S
• najviše 75% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. skupini JP(R)S
• najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u IV. skupini JP(R)S

Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva podrazumijevaju izradu i/ili unapređenje jedne ili više mrežnih domena, a odnose se na sljedeće:

Poslovne web stranice
E-commerce
M-commerce


U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za usluge koje obuhvaćaju više aktivnosti, ali kod samo jednog pružatelja usluga. Jedan vaučer nije moguće izdati za usluge više pružatelja usluga.
Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom/razvojem/nabavom IKT poslovnih rješenja (software, hardware, cloud) namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Prihvatljive kategorije troškova:
Obavezna kategorija troškova
Projektni prijedlog mora sadržavati jedan ili više prihvatljivih troškova:
 Izrada poslovnih web stranica
 Unapređenje poslovnih web stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete
 Izrada i/ili unapređenje web shopa s implementacijom online metode plaćanja
Dodatna kategorija prihvatljivih troškova
Uz barem jedan prihvatljivi trošak iz obvezne kategorije troškova, projektni prijedlog može sadržavati jedan ili više s njim povezanih prihvatljivih troškova:
 Usluga optimizacije domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika)
 Izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi i kartice lojalnosti)
– Troškovi najma domene, servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti do godine dana od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge).

Ukupna alokacija: 15.200.000,00 HRK

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

Izvor(www.efondovi.mrrfeu.hr)