Natječaj za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)”

“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)”

Svrha natječaja

Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva

Korisnici

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (opg, obrt, trgovačko društvo)
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Raspoloživost sredstava

100.000.000,00 HRK od čega:

 • 60.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i
 • 40.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO

Visina javne potpore (od-do)

a) do 200.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova)
b) do 500.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova) i
c) do 100.000 EUR za korisnike početnike

Intenzitet javne potpore: do 50%

Prijava moguća od 2.1.2020. – 28.2.2020.

Prihvatljivi troškovi

1. OBJEKTI ZA ŽIVOTINJE, UKLJUČUJUĆI VANJSKU I UNUTARNJU INFRASTRUKTURU U SKLOPU POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA
 • Građenje/rekonstrukcija objekata
 • Opremanje
2. POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA ZA VLASTITU PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
3. OSTALI GOSPODARSKI OBJEKTI, UPRAVNE PROSTORIJE S PRIPADAJUĆIM SADRŽAJIMA, OPREMOM I INFRASTRUKTUROM, KOJI SU U FUNKCIJI OSNOVNE DJELATNOSTI
 • Građenje/rekonstrukcija objekata
 • Opremanje
4. KUPNJA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA (bez općih troškova), ALI NE PRIJE 1. SIJEČNJA 2014. GODINE
5. PRILAGODBA NOVOUVEDENIM STANDARDIMA U SKLADU S ČLANKOM 17. UREDBE (EU) BR. 1305/2013
6. OPĆI TROŠKOVI
 • troškovi pripreme poslovnog plana
 • troškovi pripreme dokumentacije
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
7. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Za detaljnije informacije slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr