Potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni pandemijom COVID-19

Potopra poljoprivrednicima - kovanice eura iz kojih raste biljka

Sažetak  – Pomoć poljoprivrednicima radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te rješavanja problema s likvidnošću s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda.

IZNOS POTPORE: Od 18.598,75 kn do 371.975,00 kn

INTENZITET: 100%

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA: 360.000.000,00 kn

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: 

  • od 30. listopada od 00:00 sati do 6. studenoga do 12:00 sati (za poljoprivrednike),
  • od 29. listopada od 00:00 sati do 5. studenoga do 12:00 sati (za MSP-ove).

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

1.) Natječaj za poljoprivrednike, gdje su prihvatljivi korisnici fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 1.1.2019. godine.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici koji se bave biljnom i stočarskom proizvodnjom te uzgojem gljiva i ispunjavaju uvjete iz ovoga Natječaja.

Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 1.1.2019. godine.
Osim toga, prihvatljivi korisnici na ovom natječaju moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.598,75 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.9.2020. godine (uključujući 30.9.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.076,50 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze po osnovu javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi analitičke evidencije na dan 2. studenoga 2020. godine

2.) Natječaj za MSP-ove, gdje su prihvatljivi korisnici mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnost prerade, stavljanje na tržište i razvoj poljoprivrednih proizvoda u sektorima maslina i maslinovog ulja, vina, mlijeka, mesa, voća, povrća, cvijeća, aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, gljiva te pakiranja jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda koji ispunjavaju uvjete ovoga Natječaja.

Korisnici moraju biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva zaključno s 1.1.2019. Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 1. siječnja 2019. godine. Poduzeća moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.197,50 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.9.2020. godine (uključujući 30.9.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze po osnovu javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi analitičke evidencije na dan 2. studenoga 2020. godine.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 371.975,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

Izračun iznosa potpore vrši se temeljem pravovremenih i pouzdanih informacija, dostavljenih od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, o statusu upisa u Registar poreznih obveznika korisnika mjere 21. na dan 1. siječnja 2019. kao i podatke o priljevima po poslovnim računima korisnika u periodu od 1. siječnja 2019. – 30. rujna 2019. (uključujući 30. rujna) i periodu od 1. siječnja 2020.- 30. rujna 2020. (uključujući i 30. rujna) te informacije o financijskim obvezama po osnovu javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi analitičke evidencije na dan 2. studenoga 2020. godine.. U izračun priljeva neće biti uključene potpore iz investicijskih mjera (NE-IAKS) iz Programa, kao ni potpore iz investicijskih mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina koje je u promatranim razdobljima Agencija za plaćanja isplatila korisniku na njegove poslovne račune.

Zahtjev za isplatu potpore korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.

Nakon popunjavanja zahtjeva za isplatu potpore u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za isplatu“ (u daljnjem tekstu: Potvrda o podnošenju). Korisnik je obvezan Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do propisanog roka.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: Ministrastvo poljoprivrede