MJERA 6.4.1 »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

Rastoke, Slunj, Croatia, Mjera 6.4.1. - Potpore za ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

MJERA 6.4.1 - IZMJENE U ODNOSU NA NACRT NATJEČAJA

Objavljen je Natječaj 6.4.1 – Mjera 6.4. Donosimo izmjene koje se odnose na nacrt.

Mjera 6.4 – IZMJENE:

Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.

Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja

Uvjet da korisnik mora imati zaposlenu osobu prilikom objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju briše se, ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

Izmjenjena je tablica bodovanja – novu tablicu možete pogledati u nastavku.

Objavljen je Natječaj 6.4.1 – Mjera 6.4. Donosimo izmjene koje se odnose na nacrt.

Mjera 6.4 – IZMJENE:

Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.

Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja

Uvjet da korisnik mora imati zaposlenu osobu prilikom objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju briše se, ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

Izmjenjena je tablica bodovanja – novu tablicu možete pogledati u nastavku.

MJERA 6.4.1 – razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

IZNOS POTPORE: 3 500 – 200 000 Eura

INTENZITET: 70% (za kupovinu poljoprivredne mehanizacije uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate – 40%)

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA: 120 000 000 KN

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: 03.09.2020.

MJERA 6.4 – UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA:

 • Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija prije objave nacrta Natječaja 6.4.1. na e-savjetovanju i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija prije objave nacrta Natječaja 6.4.1. na e-savjetovanju, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata
 • U sektoru pružanja usluga poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom/strojevima i opremom (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za radove) korisnik mora imati prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK (bez pružanja usluga među povezanim i partnerskim poduzećima) u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.
 • Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika.
 • Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Napomena: Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva / vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti. Korisnik mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj 6.4.1.
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.

 

Mjera 6.4 – Prihvatljivi sektori za ulaganje:

 1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

3. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

4. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

MJERA 6.4 - UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 • Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS u naselju do 5.000 stanovnika.
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća radna mjesta ili stvoriti nova radna mjesta najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.
 • Građenje (izgradnja/rekonstrukcija) građevine ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno ulaganje u dovršetak građenja (stavaka koje nisu izvedene) nije prihvatljivo za financiranje u okviru Natječaja 6.4.1.
 • Korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu gospodarstva ispod donjeg praga SO-a zadanog za razred/veličinu gospodarstva za koju je ostvario bodove
 • Ulaganje u djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu nije prihvatljivo unutar ovog Natječaja.
 • Korisnik mora izraditi poslovni plan za razvoj nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.
 • Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.

MJERA 6.4 - LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

TURIZAM U RURALNOM PODRUČJU

 1. Građenje/rekonstrukcija objekata
  – za pružanje turističkih usluga
  – za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka
 2. Opremanje objekata
  – za pružanje turističkih usluga
  – za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka
 3. Kupnja novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme
 4. Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti

USLUGE U RURALNIM PODRUČJIMA

 1. Građenje/rekonstrukcija objekata
  – za pružanje usluga u poljoprivredi
  – za pružanje usluga u šumarskim djelatnostima
  – za pružanje usluga u veterinarskim djelatnostima
  – za pružanje usluga u društvenim djelatnostima
  – za pružanje intelektualnih usluga
 2. Opremanje objekata
  – za pružanje usluga u poljoprivredi
  – za pružanje usluga u šumarskim djelatnostima
  – za pružanje usluga u veterinarskim djelatnostima
  – za pružanje usluga u društvenim djelatnostima
  – za pružanje intelektualnih usluga
 3. Kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
 4. Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja usluga u ruralnim područjima

PRERADA, MARKETING I IZRAVNA PRODAJA LOKALNIH

 1. Građenje/rekonstrukcija
  – objekata/prostora/objekata za preradu i /ili skladištenje (uključujući i mrežu unutarnjih puteva, energetskih objekata, električnih instalacija, plinskih instalacija, vodovoda i odvodnje sa objektima za obradu otpadnih voda, ventilaciju i klimatizaciju)
  – objekata za izravnu prodaju na poljoprivrednom gospodarstvu
 2. Opremanje
  – objekata/prostora/objekata za preradu i/ili skladištenje (uključujući i mrežu unutarnjih puteva, energetskih objekata, električnih instalacija, plinskih instalacija, vodovoda i odvodnje sa objektima za obradu otpadnih voda, ventilaciju i klimatizaciju)
  – oprema za izravnu prodaju i prodajna mjesta
  – oprema za pakiranje i označavanje proizvoda
 3. Kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme

TRADICIJSKI, UMJETNIČKI OBRTI, OBRTI ZA IZRADU SUVENIRA

 1. Građenje/rekonstrukcija objekata
  – u kojima se obavlja djelatnost tradicijskog obrta
  – u kojima se obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskog obrta
 2. Opremanje objekata
  – u kojima se obavlja djelatnost tradicijskog obrta, pakiranje i trženje proizvoda tradicijskog obrta
 3. Kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
 4. Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti

KUPNJA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA RADI REALIZACIJE PROJEKTA DO 10% VRIJEDNOSTI UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA (BEZ OPĆIH TROŠKOVA), UZ MOGUĆNOST KUPNJE PRIJE PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU ALI NE PRIJE 1. SIJEČNJA 2014. GODINE

Svi navedeni troškovi unutar Liste prihvatljivih troškova uključuju i troškove za pripadajući hardware i software koji omogućuje vođenje proizvodnih procesa te izradu mrežne stranice u svrhu informiranja i promidžbe djelatnosti povezane s projektom

MAKSIMALNI IZNOS TROŠKOVA ZA SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH VOZILA U SVRHU OBAVLJANJA DJELATNOSTI:
 • GOSPODARSKO VOZILO ZA PRIJEVOZ TERETA – KAMION – 715.907,00
 • GOSPODARSKO VOZILO ZA PRIJEVOZ TERETA – KOMBI – 208.026,00
 • GOSPODARSKO VOZILO ZA PRIJEVOZ TERETA – PICK-UP – 200.480,00
 • GOSPODARSKO VOZILO ZA PRIJEVOZ TERETA – LAKO – 132.265,00
 • GOSPODARSKO VOZILO ZA PRIJEVOZ PUTNIKA – 113.246,00
 • PLOVILA – 178.000,00

Cijene maksimalnih iznosa troškova iskazane su u kunama bez PDV-a.

DODATNA POJAŠNJENA
 • Korisnik je za svaki prihvatljivi trošak obavezan preko Portala ponuda prikupiti najmanje dvije valjane ponude izdane od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani niti povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje za svaki prihvatljivi trošak (osim za troškove koji se nalaze u Prilogu 10 ovog Natječaja, opće troškove i kupnju zemljišta i/ili objekata). To se odnosi i na troškove manje od 35 000,00 kn bez pdv-a.
 • Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti.
 • Građenje (izgradnja/rekonstrukcija) i/ili opremanje iste građevine ne može biti djelomično financirana iz drugih mjera/podmjera/tipova operacija Programa ruralnog razvoja i/ili drugih Fondova Europske unije ili Financijskim instrumentima bilo kojeg ESI fonda.

KRITERIJI ODABIRA

Mjera 6.4. i kriteriji odabira za Natječaj 6.4.1.  je   promijenjen u odnosu na natječaju iz 2018. godine. Boduje se stvaranje/očuvanje radnih mjesta (2 nova radna mjesta – 20 bodova, 1 radno mjesto – 15 bodova i očuvanje postojećih radnih mjesta 10 bodova), dužina upisa poljoprivrednog gospodarstva(od 6-10 bodova)  u Upisnik poljoprivrednika, veličina gospodarstva od 8 -15 bodova ( ako je veće od 30 000 eura ne ostvaruju se bodovi po ovom kriteriju), sektor u koji se ulaže ( najviše prerada/marketing(25), ulaganje u uslužne djelatnosti (20), turizam(15) i tradicijski i umjetnički(10) obrti) i lokacija (razvijenosti jedinice lokalne samouprave, od 4-10). Dodatne bodove je moguće ostvariti kroz horizontalne kriterije( utjecaj na okoliš i ranjive skupine) i stručnu spremu i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe:

 • Projekt ima pozitivan utjecaj na okoliš – 5 bodova
 • Projektom se doprinosi ranjivim skupinama – 5
 • Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – od 6-10 bodova

Maksimalan broj bodova koji se mogu ostvariti je 100, a prag prolaznosti 40.

Pitanja se mogu postaviti od objave ovoga Natječaja do najkasnije 10 dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu na sljedećem LINKU, a odgovore na postavljena pitanja objavljuje Upravljačko tijelo putem mrežne stranice – LINK.

Ako vas zanima ulaganje u pokretanje nove nepoljoprivredne djelatnosti više pročitajte o NATJEČAJU 6.2.1.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu slobodno nas kontaktirajte. Aditus Pro

Izvor: www.ruralnirazvij.hr